Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

The necessity of organizing sales accounting work and determining business results in commercial enterprises

Tác giả: TS. Đường Thị Quỳnh Liên - Võ Thị Mai Hương - Hoàng Thị Thanh Huế - Nguyễn Thị Hoài - Trần Thị Khánh Huyền - Nguyễn Thị Phương Trinh

download

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo