E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
chủ nhật, 05/02/2023

KTNN ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cấp độ 1 và 2

KTNN ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cấp độ 1 và 2 21/12/2021
Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 2074/QĐ-KTNN và 2075/QĐ-KTNN ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên (KTV) cấp độ 1 và cấp độ 2
Thong ke
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top