thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Khối công nghệ đem về 14.200 tỷ đồng doanh thu cho FPT trong 6 tháng

Khối công nghệ đem về 14.200 tỷ đồng doanh thu cho FPT trong 6 tháng 17/07/2023
Khối công nghệ vẫn giữ vai trò chủ lực của FPT khi đóng góp 14.202 tỷ đồng doanh thu và 2.005 tỷ đồng lãi trước thuế vào kết quả kinh doanh của toàn tập đoàn.

Khi nào nợ xấu đạt đỉnh?

Giới phân tích dự báo nợ xấu của hệ thống ngân hàng sẽ đạt đỉnh vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Diễn biến của chất lượng tài sản sẽ là nhân tố chính ảnh hưởng đến tăng trưởng thu nhập năm 2023 của các ngân hàng…
Khi nào nợ xấu đạt đỉnh? 13/07/2023

Cục Thuế TP. Hà Nội rà soát định kỳ, tần suất lớn để chặn hành vi mua bán hóa đơn trái phép

Cục Thuế TP. Hà Nội khẳng định hành vi mua bán hóa đơn là trái pháp luật, không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Do đó, cục thuế thành phố đang rà soát định kỳ, tần suất lớn để nhận diện dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa hành vi này...
Cục Thuế TP. Hà Nội rà soát định kỳ, tần suất lớn để chặn hành vi mua bán hóa đơn trái phép 04/07/2023

Từ 1/7: Giảm thuế VAT, một số nhóm hàng không được giảm trừ

Tổng cục Thuế vừa hoả tốc gửi Công điện số 05/CĐ-TCT chỉ đạo các đơn vị ngành thuế khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định 44 quy định chính sách giảm thuế VAT theo nghị quyết của Quốc hội...
Từ 1/7: Giảm thuế VAT, một số nhóm hàng không được giảm trừ 03/07/2023

Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn mới về chế độ kế toán doanh nghiệp

Từ ngày 26/6 đến 30/6/2023, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức 3 hội thảo lấy ý kiến góp ý của với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn mới về chế độ kế toán doanh nghiệp 27/06/2023

Agribank quyết liệt triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế vượt khó

Agribank quyết liệt triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế vượt khó 18/07/2023
6 tháng đầu năm 2023, Agribank nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của NHNN, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế vượt khó, nỗ lực kinh doanh an toàn, hiệu quả, giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Một số quan điểm, định hướng sửa đổi, bổ sung Luật kế toán năm 2015

Một số quan điểm, định hướng sửa đổi, bổ sung Luật kế toán năm 2015 11/07/2023
Luật kế toán năm 2003 trước đây và luật kế toán năm 2015 hiện đang có hiệu lực đã phản ánh được những yêu cầu của việc ứng dụng công nghệ trong công tác kế toán với nhiều quy định đã đề cập đến thực hiện công tác kế toán trong môi trường số như: quy định về chứng từ điện tử; chữ kí điện tử; ứng dụng phần mềm kế toán trong quy trình kế toán; lưu trữ giữ liệu kế toán bằng các phương tiện điện tử…. Đây là những quy định thể hiện sự bám sát thực tiễn của khung pháp lý kế toán trong bối cảnh tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác kế toán. Tuy nhiên, các quy định này chưa triệt để và chưa đi vào bản chất những thay đổi của kế toán trong bối cảnh ứng dụng công nghệ ở trình độ cao. Vì vậy, chúng tôi cho rằng, theo lộ trình hoàn thiện luật kế toán đã công bố trong chiến lược kế toán, kiểm toán Việt Nam đến năm 2030, luật kế toán cần có những nội dung sửa đổi căn bản gắn với những thay đổi trong quy định và đặc điểm của thông tin kế toán.

Sửa đổi luật kế toán đảm bảo các quy định đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam

Sửa đổi luật kế toán đảm bảo các quy định đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam 07/07/2023
Luật Kế toán được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Đây là văn bản pháp lý cao nhất cho việc thực hiện công tác kế toán của nước ta. Để triển khai Luật Kế toán, Chính phủ đã ban hành 05 Nghị định, trong đó có Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới và tổ chức nghề nghiệp về kế toán. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành 39 Thông tư, quy định về Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán và tổ chức quản lý nhà nước về công tác kế toán cũng như kiểm tra, giám sát đã góp phần thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực kế toán Việt Nam nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung.  Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn cũng đã góp phần tích cực trong việc thực hiện công tác kiểm toán (cả Kiểm toán nhà nước cũng như Kiểm toán độc lập và Kiểm toán nội bộ), giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước, tạo cơ chế công khai, minh bạch các báo cáo tài chính; cải tiến việc tổ chức đào tạo chuyên ngành kế toán tại các trường đại học, các cơ sở đào tạo và đẩy mạnh hoạt động của các hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua thực tiễn thi hành và qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước cũng cho thấy Luật Kế toán và công tác kế toán ở Việt Nam cũng còn nhiều hạn chế, bất cập cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu mở cửa thị trường, hội nhập quốc tế: (1) Trong bối cảnh Việt Nam có kế hoạch áp dụng IFRS và sửa đổi Chuẩn mực quốc gia theo định hướng IFRS, việc thiếu khuôn khổ pháp lý để thừa nhận việc áp dụng IFRS cũng như còn nhiều xung đột giữa cơ chế tài chính và chuẩn mực kế toán đã gây nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập và trình bày BCTC của các doanh nghiệp. (2) Cách mạng công nghệ cùng với yêu cầu của quá trình số hóa, nhất là quá trình chuyển đổi số, dẫn đến các quy định về kế toán trong Luật Kế toán hiện hành chưa theo kịp thực tế. Mặc dù các giao dịch kinh tế trên phương tiện điện tử hiện nay được thực hiện theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các pháp luật chuyên ngành khác, tuy nhiên Luật Kế toán chưa có những quy định để đồng bộ với Luật Giao dịch điện tử và các quy định pháp luật khác có liên quan và phù hợp với quá trình chuyển đổi số, như các quy định về chứng từ kế toán điện tử, lập và lưu trữ chứng từ kế toán, ký chứng từ kế toán cần được quy định chủ yếu trên phương diện điện tử. (2) Luật Kế toán quy định tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau khi ghi nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động thường xuyên theo giá thị trường và giá trị của chúng có thể xác định lại một cách đáng tin cậy thì được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính. Đây là quy định nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế, nhằm phản ánh đầy đủ giá trị của tài sản và nợ phải trả. Tuy nhiên trong thực tế triển khai, còn nhiều các vướng mắc để tổ chức thực hiện, theo đó cần được xác định rõ các điều kiện liên quan để có thể thực hiện được việc ghi nhận theo giá trị hợp lý. (4) Các quy định về nội dung công tác kế toán, từ khâu chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị; đơn vị kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, tiêu chuẩn điều kiện của người làm kế toán, tiêu chuẩn điều kiện của kế toán trưởng đã phát sinh vướng mắc cần được rà soát, đánh giá để quy định phù hợp... 

Ngành thuế phát cảnh báo ngay khi có nghi ngờ xuất khống hóa đơn điện tử

Ngành thuế phát cảnh báo ngay khi có nghi ngờ xuất khống hóa đơn điện tử 06/07/2023
Một trong những giải pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng hóa đơn điện tử trái phép được Bộ Tài chính nêu rõ đó là phòng ngừa từ sớm, từ xa việc xuất khống hóa đơn điện tử. Theo đó, sẽ phát cảnh báo với người nộp thuế thường xuyên về sự bất thường hoặc đột biến ngay thời điểm xuất hóa đơn...

Sửa đổi luật kế toán việt nam: Góc nhìn từ việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong nền kinh tế

Sửa đổi luật kế toán việt nam: Góc nhìn từ việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong nền kinh tế 06/07/2023
Tóm tắt: Việc sửa đổi Luật kế toán để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế là điều tất yếu, đặc biệt, thời gian gần đây việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực đã làm cho nhu cầu sửa đổi Luật kế toán càng trở nên cần thiết. Bài viết thể hiện các ý kiến của Công ty Cổ phần MISA để sửa đổi các điều khoản trong Luật kế toán hiện hành. Với vị trí là công ty thuộc top 10 Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công ty đứng đầu về cung cấp phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số cũng như các phần mềm khác phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, các góp ý để sửa đổi Luật Kế toán sẽ mang đến góc nhìn hướng đến mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội số.  Từ khóa: Luật kế toán, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, MISA 

Quan điểm và phương hướng Sửa đổi luật kế toán

Quan điểm và phương hướng Sửa đổi luật kế toán 04/07/2023
Trong tiến trình đổi mới và cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam, khung khổ pháp lý về kế toán và kiểm toán đã hình thành và dần dần hoàn thiện. Luật kế toán 2015 (có hiệu lực thi hành từ 1-1-2017), đã được Quốc hội khóa XIII thông qua trên nền tảng sửa đổi và hoàn thiện các quy định pháp lý về kế toán hiện hành mà trực tiếp là Luật kế toán 2003. Quy định mang tính pháp lý đầu tiên về kế toán ở Việt Nam là Pháp lệnh kế toán và thống kê ban hành theo lệnh 06 của Chủ tịch nước ngày 20-5-1988 (ngay sau bắt đầu đổi mới kinh tế) và sau đó là Luật Kế toán (Luật số 03/2003/QH11) được Quốc hội khóa XI, thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 17/6/2003 và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2004. Luật kế toán 2015 ban hành sau khi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố và có hiệu lực. Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định và hướng dẫn để triển khai Luật. Nhiều chế độ kế toán cũng đã được ban hành phù hợp yêu cầu của kinh tế thị trường và trên tinh thần các quy định pháp lý về kế toán của nhà nước.

Quảng Nam: Nửa đầu năm, thu ngân sách đạt gần 10 nghìn tỷ đồng

Quảng Nam: Nửa đầu năm, thu ngân sách đạt gần 10 nghìn tỷ đồng 03/07/2023
Cục Trưởng Cục Thuế Quảng Nam Nguyễn Văn Tiếp cho biết, ước tính đến ngày 30/6 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh là 9.910 tỷ đồng, đạt 49,9% so với dự toán Trung ương, đạt 47,5% so với sự toán HĐND tỉnh giao, bằng 66,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Đổi mới kinh doanh trong thời đại số: Xây dựng hệ sinh thái số cho sự phát triển bền vững

Đổi mới kinh doanh trong thời đại số: Xây dựng hệ sinh thái số cho sự phát triển bền vững 23/06/2023
Trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, doanh nghiệp và hệ sinh thái số đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của một quốc gia. Việc sử dụng công nghệ số và xây dựng hệ sinh thái số mang lại nhiều lợi ích, từ việc tăng cường hiệu suất sản xuất đến cải thiện trải nghiệm của người tiêu dùng.

Có nên mở rộng phạm vi áp dụng Luật Đấu thầu với công ty con của doanh nghiệp nhà nước?

Có nên mở rộng phạm vi áp dụng Luật Đấu thầu với công ty con của doanh nghiệp nhà nước? 25/05/2023
Việc mở rộng phạm vi áp dụng Luật Đấu thầu đối với công ty con của doanh nghiệp nhà nước nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu Quốc hội...

UBCKNN: Chứng khoán Tân Việt bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

UBCKNN: Chứng khoán Tân Việt bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt 22/05/2023
Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

FLC tiếp tục 'khất hẹn' nộp báo cáo tài chính kiểm toán

FLC tiếp tục 'khất hẹn' nộp báo cáo tài chính kiểm toán 02/05/2023
FLC cho biết doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán đang gấp rút hoàn thành và công bố báo cáo tài chính kiểm toán trước ngày 26/5/2023.
Thong ke

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top