Tạp chí

Phát hành ngày: 2023/11/11

Bài báo

Thuế tối thiểu toàn cầu - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Global minimum Tax – Opportinuties and challenges for Vietnam

Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh Huệ, TS. Nguyễn Bích Hương Thảo, ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

download

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo