logo

Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước 1, tỉnh Tiền Giang

05/06/2024

Quyết định nêu rõ, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước 1, tỉnh Tiền Giang có vốn đầu tư 5.936,5 tỷ đồng, quy mô 470 ha. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 60 ...

Thông báo số 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Các cơ quan chức năng liên quan đang phấn đấu triển khai Dự án Cảng hàng không Long Thành bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 251/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án). Thông báo nêu: Đến nay, các hạng mục công trình quan trọng của Dự án ...

04/06/2024

Công điện số 43/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước

Đó là nội dung tại Công điện số 43/CĐ-TTg về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 1/5/2024. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và ...

03/06/2024

Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 - 2030

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 – 2030 Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (bộ, cơ quan trung ương), các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (các địa phương) triển khai công tác xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 – 2030. Đánh giá thành tựu, hạn chế và ...

31/05/2024

Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ: Về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 43/TTr-BTNMT ngày 22/4/2024, Báo cáo số 117/BC-BTNMT ngày 23/5/2024 và Công văn số 3345/BTNMT-QHPTTNĐ ngày ...

29/05/2024

Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước 1, tỉnh Tiền Giang

05/06/2024

Quyết định nêu rõ, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Phước 1, tỉnh Tiền Giang có vốn đầu tư 5.936,5 tỷ đồng, quy mô 470 ha. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 60 ...

Thông báo số 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

04/06/2024

Các cơ quan chức năng liên quan đang phấn đấu triển khai Dự án Cảng hàng không Long Thành bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 251/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án). Thông báo nêu: Đến nay, các hạng mục công trình quan trọng của Dự án ...

Công điện số 43/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước

03/06/2024

Đó là nội dung tại Công điện số 43/CĐ-TTg về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 1/5/2024. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và ...

Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 - 2030

31/05/2024

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 – 2030 Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (bộ, cơ quan trung ương), các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (các địa phương) triển khai công tác xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 – 2030. Đánh giá thành tựu, hạn chế và ...

Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ: Về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở

29/05/2024

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 43/TTr-BTNMT ngày 22/4/2024, Báo cáo số 117/BC-BTNMT ngày 23/5/2024 và Công văn số 3345/BTNMT-QHPTTNĐ ngày ...

Nghị quyết số 79/NQ-CP của Chính phủ: Về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023//QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15

28/05/2024

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 58/TTr-BTNMT ngày 26/5/2024 và hồ sơ liên quan kèm theo. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ...

Nghị định số 57/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

27/05/2024

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa Nguyên tắc hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa Theo Nghị định, hoạt động nạo vét phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm thông số kỹ thuật luồng, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, ...

Quyết định số 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

24/05/2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan. Ủy viên Hội đồng gồm có: Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ...

Thông báo số 232/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn

22/05/2024

Nhà nước ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp tiêu dùng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo để nhận được tín chỉ xanh Tại Thông báo, Phó Thủ tướng khẳng định: Chủ trương xây dựng Nghị định về cơ chế DPPA đã được đề cập tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, được quy định tại Luật Điện lực. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo Bộ Công Thương khẩn ...

Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

21/05/2024

Chủ tài khoản thanh toán vi phạm hành vi bị cấm về tài khoản thanh toán theo quy định sẽ bị đóng tài khoản Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định: Việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật liên quan. Chủ tài khoản thanh toán được sử dụng tài khoản thanh toán của mình để nộp, ...

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo