logo

Văn bản về thuế đáng chú ý (P1)

08/03/2024

Một số công văn đáng chú ý về thuế thu nhập cá nhân: 1. Công văn 9152/CTBGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc tính thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp Hiệu lực: 18/12/2023 Tóm tắt: Trường hợp Công ty không ký hợp đồng lao động với cá nhân, khi chi trả tiền công, tiền thù lao cho cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở ...

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử 2024

Nộp thuế điện tử ngày càng phổ biến, giúp người nộp thuế quản lý nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, nhanh chóng. Để nộp thuế qua mạng thì trước hết tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử. Tổ chức, cá nhân cần có chữ ký số và tài khoản ngân hàng để đăng ký nộp thuế điện tử. Dưới đây là 4 bước đăng ký nộp thuế điện tử 2024. Các bước tiến hành đăng ký nộp thuế điện tử được ...

09/03/2024

Văn bản về hóa đơn đáng chú ý (P2)

1. Công văn 233/CTCTH-TTHT của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ về việc lập hóa đơn chiết khấu thương mại dành cho khách hàng Hiệu lực: 16/01/2024 Tóm tắt: Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số ...

07/03/2024

Quy định mới về tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thay mặt Chính phủ, ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP, ngày 23/2/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và ...

07/03/2024

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp 5 triệu đồng/01 lần

1. Đối tượng áp dụng mức phí thẩm định giấy chứng nhận bán hàng đa cấp từ ngày 21/3/2024 Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 09/2024/TT-BTC quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 21/3/2024 như sau: - Thông tư 09/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và ...

04/03/2024

Văn bản về thuế đáng chú ý (P1)

08/03/2024

Một số công văn đáng chú ý về thuế thu nhập cá nhân: 1. Công văn 9152/CTBGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc tính thuế thu nhập cá nhân của cá nhân không ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp Hiệu lực: 18/12/2023 Tóm tắt: Trường hợp Công ty không ký hợp đồng lao động với cá nhân, khi chi trả tiền công, tiền thù lao cho cá nhân có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở ...

Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử 2024

09/03/2024

Nộp thuế điện tử ngày càng phổ biến, giúp người nộp thuế quản lý nghĩa vụ thuế một cách đơn giản, nhanh chóng. Để nộp thuế qua mạng thì trước hết tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử. Tổ chức, cá nhân cần có chữ ký số và tài khoản ngân hàng để đăng ký nộp thuế điện tử. Dưới đây là 4 bước đăng ký nộp thuế điện tử 2024. Các bước tiến hành đăng ký nộp thuế điện tử được ...

Văn bản về hóa đơn đáng chú ý (P2)

07/03/2024

1. Công văn 233/CTCTH-TTHT của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ về việc lập hóa đơn chiết khấu thương mại dành cho khách hàng Hiệu lực: 16/01/2024 Tóm tắt: Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số ...

Quy định mới về tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

07/03/2024

Thay mặt Chính phủ, ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP, ngày 23/2/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và ...

Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp 5 triệu đồng/01 lần

04/03/2024

1. Đối tượng áp dụng mức phí thẩm định giấy chứng nhận bán hàng đa cấp từ ngày 21/3/2024 Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 09/2024/TT-BTC quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 21/3/2024 như sau: - Thông tư 09/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và ...

Quyết định số 283/QĐ-BTC: Ủy quyền Tổng cục Thuế ký ban hành bảng giá lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

02/03/2024

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thừa ủy quyền của Bộ trưởng ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy và Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điều chỉnh, bổ sung ban hành trong năm 2024 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ ...

Văn bản mới về thuế thu nhập cá nhân đáng chú ý

01/03/2024

1. Công văn 7443/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng nhân viên Hiệu lực: 05/02/2024 Tóm tắt: Trường hợp Công ty tặng giỏ tết, voucher mua hàng siêu thị cho nhân viên thì: Nếu khoản quà tặng có tính chất của khoản lợi ích không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động dưới mọi hình thức thì thuộc khoản thu nhập chịu thuế ...

Nghị định về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN

01/03/2024

Công trình điện là tài sản công được chuyển giao theo quy định tại Nghị định này gồm: Công trình điện là tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành ...

Văn bản mới về hóa đơn đáng chú ý

29/02/2024

1. Công văn 1197/CTBGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng Hiệu lực: 22/02/2024 Tóm tắt: Trường hợp Công ty có hoạt động xuất bán đất làm vật liệu san lấp, đắp nền thì thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với hoạt động mua bán hàng hóa trên là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay ...

09 quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD

23/02/2024

Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD thứ 01: Quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, ca máy và thiết bị thi công (Khoản 3, 4, 5 Điều 8).     Quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Thông tư số 14/2023/TT-BXD thứ 02: Xác định giá xây dựng công trình – Phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng (Khoản 3, Điều 9).  Quy định mới ...

Liên kết Website

partner-02
partner-01
partner-06
partner-04
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484

Thông báo