Quy định bài viết

Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (chỉ số khoa học ISSN 1859 – 1914)

Địa chỉ: 192 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.8689347

Email: banbientapvaa@gmail.com

 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TÁC GIẢ

1. Tác giả phải chịu trách nhiệm về việc bài viết phải chưa được công bố trên bất kỳ Tạp chí nào trước đấy

2. Tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung chính của bài viết và các số liệu, dữ liệu liên quan

3. Tác giả cần ghi đủ thông tin: Học hàm, học vị, Họ và tên, Đơn vị công tác

 

KHUÔN MẪU BÀI VIẾT

1. Tên bài viết/Title:

+ Bắt buộc phải gồm cả Tiếng việt và Tiếng anh

+ Ngắn gọn (không quá 25 từ) rõ ràng và phải phản ánh nội dung chính của bài viết.

 

2. Tóm tắt bài viết/Abstracts

+ Phần tóm tắt bắt buộc phải được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

+ Phần tóm tắt) phải viết ngắn gọn (từ 130 – 160 từ) trong một đoạn văn, phản ánh khái quát những nội dung chính trong bài viết và thể hiện rõ những kết quả, đóng góp, điểm mới, đề xuất của bài viết.

 

3. Từ khóa/Keywords:

+ Từ khóa phải trình bày bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.

+ Tác giả phải đưa ra tối thiểu 5 từ khoá của bài viết thể hiện đặc trưng cho chủ đề của bài viết. Các Từ khóa phải là danh từ, không sử dụng các từ khó hiểu, không liên quan đến bài viết;

 

4. Nội dung bài viết

4.1. Về các mục và tiểu mục

Trong phần nội dung chính của bài viết, các đề mục lớn phải là chữ đậm, canh trái và có thể đánh số liên tục theo thứ tự 1, 2, 3… và các tiểu mục cấp 2 có thể theo: 1.1; 1.2; 1.3… chữ đậm, nghiêng…

 

4.2. Các bảng và hình:

+ Phải được đánh số riêng biệt và theo thứ tự liên tục bằng chữ số thứ tự được đặt sau từ “Bảng” hoặc “Hình”, ví dụ: Bảng 1, Bảng 2; Hình 1, Hình 2.

+ Mỗi bảng/hình phải có tên mô tả chính xác nội dung của bảng/hình.

+ Các bảng/hình trong bài viết phải được viện dẫn nguồn. Nguồn được đặt dưới cùng bên phải của bảng/hình, chữ trình bày in nghiêng không đậm.

 

Ví dụ:

Bảng 1. (Tên bảng)

 

   
   

                                                                                                                                                                                                                                                       (Nguồn: ……………... )

5. Trích dẫn

5.1. Trích dẫn trong bài

Họ tên tác giả/tổ chức; Năm xuất bản tài liệu; Trang tài liệu trích dẫn (đối với trích dẫn nguyên văn)… Có 2 cách chủ yếu trình bày trích dẫn trong bài viết: Trích dẫn nguyên văn: sao chép chính xác từ ngữ, câu, đoạn văn mà tác giả dùng. Câu trích dẫn nguyên văn phải được để trong dấu ngoặc kép và bắt buộc phải ghi cả số trang của nguồn trích. Ví dụ: Vũ Văn A (2015, tr.19 – Diễn biến giá cả thị trường) nêu rõ “Việc tăng giá xăng có ảnh hưởng mạnh nhất hiệu quả hoạt động sản xuất của khối doanh nghiệp…”. Trích dẫn diễn giải: diễn giải câu chữ của tác giả khác bằng câu chữ của mình, sử dụng từ ngữ khác mà không làm khác đi nghĩa nguyên gốc. Khi trích dẫu kiểu diễn giải thì không bắt buộc phải ghi số trang. Ví dụ: “Việc tăng giá xăng có ảnh hưởng mạnh nhất hiệu quả hoạt động sản xuất của khối doanh nghiệp…”. (Vũ Văn A, 2015 - Diễn biến giá cả thị trường).

 

5.2. Trình bày danh mục tài liệu tham khảo

+ Tài liệu tham khảo phải rõ ràng, chuẩn xác mà nội dung bài viết đã sử dụng;

+ Tài liệu tham khảo cần được trình bày rõ ràng theo số thứ tự (1, 2, 3…);

+ Tài liệu tham khảo tiếng Việt đưa lên đầu; tiếng nước ngoài đưa sau;

+ Tên tác giả sau đó đến năm xuất bản, tên tài liệu (sách), nhà xuất bản/tạp chí và số tạp chí) số trang;

+ Tên tác giả người Việt được viết đầy đủ cả họ và tên. Ví dụ: Nguyễn Văn A (2009), tên tài liệu trích dẫn, Nhà xuất bản.

+ Tên tác giả người nước ngoài chỉ cần viết họ. Ví dụ: Kotler (2010).

+ Trường hợp đặc biệt: tác giả người Việt xuất bản tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì dẫn như tên tác giả người nước ngoài.

+ Trường hợp có hai tác giả thì viết tên cả hai theo quy chuẩn trên, giữa hai tên dùng chữ “và”. Ví dụ: Nguyễn Văn A và Nguyễn Văn B (2009), hoặc Kotler và Smith (2010).

+ Trường hợp có ba tác giả trở lên thì viết tên tác giả đầu tiên theo quy chuẩn trên và thêm “và cộng sự”. Ví dụ: Nguyễn văn A và cộng sự (2009), hoặc Kotler và cộng sự (2010).

+ Cuối mỗi tài liệu tham khảo đánh dấu chấm phẩy (;).

+ Kết thúc tài liệu tham khảo đánh dấu chấm (.)

 

Lưu ý

+ Tòa soạn sẽ gửi báo biếu cho những tác giả có bài đăng trên Tạp chí, ngay sau khi Tạp chí số đó phát hành.

+ Để thuận tiện và kịp thời, mong tác giả khi gửi bài viết đến Tòa soạn có kèm theo phía dưới bài viết thông tin bao gồm: Họ tên người nhận + Địa chỉ người nhận + Số điện thoại liên hệ.

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo