TP.Bắc Ninh: Nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng

14:15 18/08/2023
Cỡ chữ

Kinh tế đạt được những kết quả tích cực

6 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội nói chung đều đối mặt với không ít khó khăn. TP. Bắc Ninh cũng không tránh khỏi những tác động của bối cảnh chung khiến một vài chỉ tiêu về kinh tế có tiến độ thực hiện chậm, chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, giám sát của HĐND thành phố; sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở; sự đồng hành, tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố vẫn tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực, cơ bản các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng vẫn được đảm bảo, giữ vững.

Bac Ninh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo số liệu báo cáo của Thành phố, hoạt động thương mại dịch vụ từng bước phát triển. Các chợ, cửa hàng tiện ích, siêu thị, trung tâm thương mại... bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu. Trong 6 tháng qua, Thành phố tiếp nhận, giải quyết 1.950 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tăng 13,4% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý thị trường được tăng cường; tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm; cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, không kinh doanh hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... với 77 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Sản xuất công nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tình hình chung.

Hiện có 6.288 doanh nghiệp (tăng 32.71% so với cùng kỳ); 39 hợp tác xã (giảm 3 hợp tác xã, giảm 7,2% so với cùng kỳ) với 410 lao động (giảm 10,9% so với cùng kỳ) đang hoạt động sản xuất trên địa bàn. Thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lĩnh vực xây dựng, sử dụng đất đai, môi trường, an toàn điện tại các cụm công nghiệp; Kế hoạch rà soát nắm bắt tình hình khó khăn vướng mắc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trong đó, đăng ký thành lập hộ kinh doanh: 1.384 hồ sơ; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh: 415 hồ sơ; chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh: 11 hồ sơ; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 15 hồ sơ.  Đã tiến hành kiểm tra và xử lý 26 cơ sở kinh doanh với tổng số tiền phạt hành chính 509,75 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 145,8 triệu đồng.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ. Diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân là 1.408,56 ha, đạt 98,2% kế hoạch, giảm 52,04 ha so với cùng kỳ; Năng suất lúa ước đạt 62,6 tạ/ha, giảm 0,59 tạ/ha so với cùng kỳ. Diện tích sản xuất rau màu là 244 ha, đạt 128,4% kế hoạch, tăng 46,8 ha so với cùng kỳ. Tuy nhiên, diện tích không cấy có dấu hiệu tăng: tổng diện tích không cấy vụ Xuân là 522 ha, trong đó diện tích không cấy do nước thải là 325,3 ha, tăng 101,3 ha so với cùng kỳ.

Tập trung thực hiện “Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm”, dự kiến năm 2023 hoàn thành đánh giá 6 sản phẩm OCOP (5 sản phẩm 3 sao, 1 sản phẩm 4 sao). Bảo vệ tốt 212,45 ha rừng hiện có, chăm sóc 8,57 ha chưa thành rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 2,67%. Chủ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng tổ chức ứng phó kịp thời khi có diễn biến xấu xảy ra. Tiến hành nạo vét hệ thống kênh tưới, tiêu với tổng kinh phí 5.8 tỷ đồng.

Tập trung triển khai các biện pháp quản lý, khai thác các nguồn thu; trong đó, tăng cường quản lý các khoản thu từ việc chuyển nhượng bất động sản và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 2.355,2 tỷ đồng4, đạt 38% dự toán, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách thành phố ước thực hiện 2.648,2 tỷ đồng5, đạt 163% dự toán, bằng 92% so với cùng kỳ; trong đó có 7/13 sắc thuế, phí đạt và vượt tiến độ. Chi ngân sách thành phố ước thực hiện 582,9 tỷ đồng6, đạt 36% dự toán, bằng 83% so với cùng kỳ.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm, đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cung cấp thông tin quy hoạch, dự án 03 trường hợp. Tham gia lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 728/QĐ-TTg ngày 20/6/2023.

Tập trung các lực lượng quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 87- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 71/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung xử lý cao điểm vi phạm dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định. Kết quả ra quân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đã lập biên bản 2.582 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó xử lý 2.072 trường hợp, tạm giữ 1.083 phương tiện, tước 439 giấy phép lái xe, xử phạt số tiền trên 6 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực trật tự đô thị, đã lập 171 biên bản, gửi 68 tin nhắn SMS yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình không vi phạm qui định về trật tự đô thị, xây dựng; tạm giữ 7.656 tang vật vi phạm trật tự đô thị; kiểm tra 263 lượt công trình xây dựng, xử phạt 10 trường hợp với tổng số tiền 237,5 triệu đồng. Trong đó, thu nội địa: 986,7 tỷ đồng, đạt 32% dự toán, bằng 74% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.368,4 tỷ đồng, đạt 46% dự toán, bằng 91% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung quan tâm, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố cũng đã thực hiện điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 26 công trình với tổng mức đầu tư 110,3 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản đạt 58,27 tỷ đồng, bằng 6,7% dự toán.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên tiếp tục được tăng cường. Hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất thành phố năm 2023, được UBND tỉnh phê duyệt; đang tiếp tục điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2025 nhằm phù hợp với chỉ tiêu tỉnh giao. Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Ban hành các văn bản để chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn.

Tiếp tục kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích tại phường Nam Sơn theo kế hoạch. Thực hiện cấp 64 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất7. Tập trung công tác GPMB; ban hành và triển khai kế hoạch GPMB 27 dự án trọng điểm năm 2023; trong đó, đã phê duyệt 14 phương án bồi thường, hỗ trợ của các dự án8; tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để GPMB thực hiện 02 dự án.Bac Ninh

Thành phố Bắc Ninh ngày càng khang trang hút khách du lịch

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

UBND Thành phố cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ctác bảo vệ môi trường toàn thành phố được chú trọng; quyết liệt triển khai thực hiện Đề án “Tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề Phong Khê giai đoạn 2022-2030”, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thông qua10; Đang phối hợp các đơn vị tư vấn xây dựng Đề án xử lý ô nhiễm môi trường tại phường Khắc Niệm đảm bảo tính khả thi, dự kiến trình UBND tỉnh quý IV/2023. Kiểm tra, xử lý 12 trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn phường Phong Khê với tổng số tiền xử phạt là 98 triệu đồng (tập trung vào các hành vi xả nước thải, khí thải và tiếp nhận chất thải công nghiệp). Rác thải sinh hoạt cơ bản đã được thu gom kịp thời.

Tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được đông đảo người dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia và đánh giá cao như: Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm "48 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 137 năm Ngày Quốc tế lao động"; 07 Canh hát Quan họ đêm Rằm tại các làng quan họ gốc; các giải vô địch cờ vua, cờ tướng, bóng chuyền hơi, bóng bàn; giải cầu lông cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động; ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân... Các đoàn nghệ sĩ, vận động viên của thành phố tham dự các giải văn nghệ, thể dục, thể thao cấp trên đều đạt thành tích, kết quả cao13. Tiếp tục thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

Chất lượng giáo dục của thành phố 15 năm liên tiếp duy trì vị trí lá cờ đầu của tỉnh (từ năm 2008 đến nay). Tiếp tục củng cố, mở rộng quy mô trường lớp, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học. Chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống học sinh; dạy học ngoại ngữ; kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá ngoài... Tiếp tục nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn và từng bước khắc phục tình trạng thiếu đội ngũ giáo viên.

Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai kịp thời, phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục nâng cao công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập và mỹ phẩm đối với 417 cơ sở trên địa bàn15. Đã kiểm tra 11 cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập và xử phạt 9 cơ sở với số tiền 135 triệu đồng. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tiếp tục được duy trì. Đã tổ chức triển khai 02 đợt cao điểm kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, qua kiểm tra đã xử lý 5 cơ sở với số tiền 53,75 triệu đồng.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được đảm bảo, không có vấn đề phức tạp xảy ra. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và các hoạt động, sự kiện được tổ chức trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là tiền đề quan trọng để Thành phố tiếp tục nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội khẩn trương triển khai các giải pháp để hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm cũng như cho cả năm 2023.

Phó Tổng Biên Tập
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo