TP.Bắc Ninh: Những giải pháp trọng tâm thúc đẩy kinh tế - xã hội những tháng cuối năm

15:00 18/08/2023
Cỡ chữ

UBND TP.Bắc Ninh đánh giá, tình hình thế giới dự báo thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng nặng nề trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, trong nước có những cơ hội, thuận lợi nhờ nền tảng chính trị, xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định. Trong tỉnh, một số chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh được triển khai thực hiện; nhiều dự án, công trình lớn được đưa vào khai thác, sử dụng, góp phần gia tăng năng lực sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, khó khăn, thách thức còn rất lớn, nền kinh tế nói chung tiếp tục chịu “tác động kép” từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm.  Cùng với đó, lãnh đạo TP.Bắc Ninh nhận định: “Chúng ta vừa phải thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao; vừa phải tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài và kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách, mới phát sinh”.

TP BAC NINH

UBND TP Bắc Ninh tiếp tục hỗ trợ các địa phương "đánh thức" tiềm năng và từng bước triển khai mô hình kinh tế đêm đúng hướng. Ảnh: IT

"Đánh thức" tiềm năng kinh tế đêm 

Trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, UBND TP.Bắc Ninh đưa ra nhiều giải pháp nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra cho năm 2023.

Theo đó, Thành phố tập trung cao công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm, phấn đấu hoàn thành 3 quyết tâm chính trị nhất là các nội dung, chỉ tiêu còn khó khăn, tỷ lệ đạt thấp cần quyết tâm, quyết liệt cao; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong lĩnh vực kinh tế, UBND tỉnh cũng đã tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; khuyến khích thành lập, phát triển doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương "đánh thức" tiềm năng và từng bước triển khai mô hình kinh tế đêm đúng hướng. Nghiên cứu, gắn phát triển kinh tế ban đêm với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vừa đáp ứng nhu cầu du khách, vừa quảng bá hình ảnh của thành phố.

Chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức tuyến phố đêm thuộc 02 phường Tiền An và Võ Cường để phấn đấu tổ chức khai trương trong tháng 8/2023.

Khuyến khích phát triển mạnh thương mại điện tử, chuyển đổi số trong phát triển thương mại - dịch vụ, các hình thức thanh toán, tiêu dùng hiện đại (thẻ tín dụng, mã QR, thanh toán không tiếp xúc…) gắn với tăng cường công tác quản lý nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi và thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ, như: Trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, khu vui chơi giải trí... Tăng cường hoạt động tại các tuyến phố chuyên doanh; nghiên cứu triển khai phát triển kinh tế ban đêm nhằm tạo động lực mới trong phát triển kinh tế. Tiếp tục sắp xếp, chỉnh trang, chuyển đổi mô hình quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo các điều kiện an toàn cho các chợ trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người
tiêu dùng.

Phát triển mô hình OCOP theo hướng gắn với du lịch

Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng cường chuyển giao, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường; tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các ngành công nghiệp chủ lực. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp và làng nghề truyền thống.

Đối với các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp truyền thống, định hướng đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến. Khuyến khích các hộ gia đình, tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các làng nghề, xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư đưa vào khu - cụm công nghiệp. Duy trì công tác kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường; kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp phát triển; tăng cường nghiên cứu, triển khai mô hình nông nghiệp đô thị và các mô hình sản xuất phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao; đầu tư hạ tầng, đảm bảo tưới, tiêu phục vụ sản xuất, định hướng phát triển các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tạo điều kiện xúc tiến thương
mại và tiêu thụ nông sản thực phẩm, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, dán tem truy xuất
nguồn gốc,...

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP); định hướng phát triển mô hình OCOP theo hướng gắn với du lịch, tham quan, trải nghiệm trực tiếp các hoạt động sản xuất sản phẩm; xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai mô hình du lịch trải nghiệm làng Quan họ Viêm Xá (Diềm) trong năm 2023.

quan ho

Hát quan họ trên thuyền thu hút nhiều khách tham quan và người dân địa phương. Ảnh: IT

Tăng cường kỷ luật tài chính

Về vấn đề tài chính ngân sách, UBND Thành phố xác định rõ, tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý tốt các nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa thu ngân sách. Đẩy mạnh các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, nợ đọng, tập trung vào hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng online.

Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán giao. Thực hiện quản lý các nguồn thu để lại tại các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đồng thời phân loại đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tăng tính tự chủ tài chính cho đơn vị và giảm kinh phí phân bổ từ ngân sách nhà nước với đơn vị sự nghiệp công lập. Điều hành hiệu quả ngân sách địa phương; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, tăng chi đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả phân bổ ngân sách.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản công; tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực thu, chi, quản lý, sử dụng ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, tích cực thu tiền sử dụng đất đối với các dự án đã tổ chức đấu giá, đối tượng trúng đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý thu dứt điểm các khoản còn tồn đọng.

Khắc phục hiệu quả những bất cập, thiếu mỹ quan trong đô thị

Về công tác quản lý đô thị, xây dựng cơ bản và tài nguyên - môi trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bất động sản, tài nguyên, môi trường...; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, khắc phục hiệu quả những vấn đề còn bất cập, thiếu mỹ quan, tiềm ẩn mất an toàn trong đô thị.

Đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phân khu. Tập trung nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực quy hoạch, ưu tiên quy hoạch các tuyến phố chính, quy hoạch chi tiết các dự án trên cơ sở bám sát quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nhà ở; phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt nhà ở cho công nhân đồng bộ với các thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi, trường học, cơ sở y tế, các khu thương mại, dịch vụ...

Thực hiện tốt công tác cấp giấy phép xây dựng gắn với tăng cường kiểm tra việc thực hiện sau cấp phép. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhà ở xã hội, nhà ở cao tầng, tòa nhà hỗn hợp, các bãi, điểm đỗ xe trên địa bàn. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, nghiệm thu các dịch vụ sản phẩm công ích; trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và huy động sự tham gia huy động sự tham gia giám sát của người dân. Kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước, đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập úng đô thị.

Thường xuyên khảo sát, thay thế, bổ sung hệ thống hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng... Rà soát, bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sơn vạch, kẻ đường, gờ giảm tốc... khắc phục và xóa bỏ các "điểm đen" tai nạn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm dừng, đỗ xe ô tô sai quy định. Tiếp tục triển khai ngầm hóa hệ thống cáp điện, viễn thông, truyền hình. Chú trọng quản lý
trật tự đô thị, giữ gìn kỷ cương, văn minh đô thị; phát hiện, xử lý hiệu quả các điểm phức tạp về trật tự đô thị, kiên quyết không để tái vi phạm; xây dựng và thực hiện tốt các đợt ra quân cao điểm đảm bảo ATGT kết hợp trật tự đô thị gắn với công tác duy trì thường xuyên, hiệu quả sau ra quân.

Nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống người dân

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Thành phố sẽ chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với xây dựng đô thị văn minh. Bảo tồn và phát huy tốt giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, thông tin, dịch vụ văn hóa, lễ hội, kinh doanh có điều kiện, quảng cáo trên địa bàn…

Về giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học; quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng kế hoạch năm học mới 2023-2024. Quan tâm đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, xây dựn trường đạt chuẩn quốc gia; giảm tải số học sinh trên lớp, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kịp thời điều chỉnh các phương án sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Phó Tổng Biên Tập
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo