Hòa Bình (HBC) - 92% tài sản là nợ, gặp khó khăn chồng chất

12:40 06/07/2023
Cỡ chữ

92% tài sản là nợ, Hòa Bình (HBC) khó khăn chồng chất

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), một cái tên nổi bật trong ngành xây dựng, đang đối mặt với những khó khăn đáng kể sau khi ghi nhận khoản lỗ kỷ lục vào năm 2022. Mới đây, công ty đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022, cho thấy doanh thu thuần đạt 14.149 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Tuy nhiên, khoản lỗ sau thuế tăng thêm 1.432 tỷ đồng, đạt 2.570 tỷ đồng (so với lỗ âm 1.138 tỷ đồng trong báo cáo tự lập). Kết quả này khiến Hòa Bình tích lũy lỗ đạt 2.101 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Gánh nặng chi phí lãi vay: Lỗ sau thuế của HBC trong năm 2022 chủ yếu do chi phí tài chính tăng cao. Chi phí lãi vay tăng 72%, góp phần làm tăng tổng số lỗ. Đến ngày 31/12/2022, Hòa Bình đã nợ ngân hàng 6.130 tỷ đồng, tăng hơn 1.033 tỷ đồng so với đầu năm. Từ đó, công ty phải chịu khoản lãi vay 520 tỷ đồng, trong khi năm trước chỉ ở mức 299 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp khổng lồ: Ngoài chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp của HBC cũng tăng lên mức khổng lồ. Tổng chi phí này đạt 2.246 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với năm trước (chủ yếu do khoản dự phòng phải thu khó đòi 1.689 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận khoản lỗ khác 27 tỷ đồng, trong khi con số tương tự trong cùng kỳ chỉ xấp xỉ 2,6 tỷ đồng.

Nợ xấu tăng lên, dòng tiền kinh doanh gặp vấn đề: Trong báo cáo tài chính, nợ phải trả của Tập đoàn Hòa Bình gấp gần 12 lần vốn chủ sở hữu, khiến dòng tiền từ hoạt

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo