Công văn 3823/BTC-QLHN – V/v Thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán

13:25 19/01/2023
Cỡ chữ

Để nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán của các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3823/BTC-QLKT ngày 27/04/2022 về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán, trong đó yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, người hành nghề dich vụ kế toán nghiêm túc thực hiện 09 nội dung, đính kèm Công văn dưới đây:

1-2

2

Chúc Vinh(t/h)

Dẫn theo nguồn: http://vaa.net.vn/cong-van-3823-btc-qlhn-v-v-thuc-hien-dung-cac-quy-dinh-phap-luat-ve-kinh-doanh-dich-vu-ke-toan/

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo