Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm nhiều loại phí, lệ phí thêm 6 tháng

13:59 19/01/2023
Cỡ chữ

111

Đề xuất giảm một số khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Dự thảo quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Dự thảo Thông tư trên kế thừa mức thu các khoản phí, lệ phí đã được giảm trong năm 2021.

Chẳng hạn, mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường trước đó.

Mức thu phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện là bằng 80% mức thu phí quy định trước đó.

Mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn là bằng 70% mức thu phí quy định.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm 50% mức thu nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách; giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không…

Ngoài những quy định kế thừa của năm 2021, Dự thảo cũng bổ sung giảm 50% mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Cụ thể, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng bằng 50% mức thu lệ phí hiện hành; phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa bằng 50% mức thu hiện tại…

 Gần đây nhất, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/06/2021, quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Luỹ kế trong vòng 2 năm, số giảm thu từ phí, lệ phí khoảng 3.000 tỷ đồng.

Chúc Vinh(t/h)

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo