Bộ Tài chính đình chỉ hoạt động 9 doanh nghiệp thẩm định giá

14:12 09/04/2023
Cỡ chữ

Theo quyết định của Bộ Tài chính, 9 doanh nghiệp gồm bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính và Thẩm định giá VIETVALUE; Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá Thăng Long; Công ty TNHH Kiểm toán Châu Á; Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Công ty TNHH Tư vấn và định giá AMI; Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá BMC Việt Nam; Công ty TNHH Global CPAs; Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL; Công ty TNHH Thẩm định giá và Thương mại Việt Nam.

9

Ảnh minh họa. tapchiketoankiemtoan.vn

Các doanh nghiệp trên bị đình chỉ kinh doanh thẩm định giá trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 1/4. Công ty vi phạm đều đã được lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành xử phạt theo quy định. Theo Cục Quản lý giá, một số doanh nghiệp còn tồn tại, thiếu sót cần được chấn chỉnh trong thời gian tới.

Theo Cục Quản lý giá, nguyên nhân chính của những vi phạm này chủ yếu là do doanh nghiệp chưa quán triệt tốt việc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. Đặc biệt là doanh nghiệp chưa cập nhật kịp thời các quy định mới, mặc dù các thẩm định viên đều đã có Giấy chứng nhận tham gia các lớp cập nhật kiến thức. Một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt việc kiểm soát, kiểm tra nội bộ hoạt động thẩm định giá tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, Cục Quản lý giá cũng cho biết, trong năm 2022, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành pháp luật về thẩm định giá của 15 doanh nghiệp. Trong quá trình kiểm tra nhận thấy, một số doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thẩm định giá (như không thông báo cho Bộ Tài chính khi thay đổi danh sách thẩm định viên; không thực hiện đúng quy trình; không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, đồng thời không trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp, phát hành Chứng thư hoặc Báo cáo thẩm định giá không có đủ các thông tin cơ bản theo hướng dẫn tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam).

Nguồn: Huy Tùng (t/h). petrotimes.vn

Trang Hoàng
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo