Vai trò kế toán và trách nhiệm giải trình trong khu vực công

Accounting role and accountability in the public sector

Tác giả: TS. Đặng Anh Tuấn - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

download

Nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại CT TNHH Thanh Khôi

Factors affecting the efficiency of the internal control system at Thanh Khoi limited company

Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Cẩm Thơ - ThS. Trương Văn Sang - Nguyễn Thị Thảo Quyên Nguyễn Thị Tuệ Minh - Đặng Nguyễn Duy Khánh - Khoa Kế toán – Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Tây Đô

download

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo