logo

VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM

15/02/2023

APPLICATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN VIETNAMESE MANUFACTURED BUSINESSES Keywords: Management accounting, manufacturing enterprises, management accounting role, accounting status, accounting solutions. Abstract: Management accounting is formed and developed from the need for information of corporate governance. The change of the business environment, especially the increasing competition and ...

Đề xuất lao động đóng bảo hiểm 20 năm trở lên ở doanh nghiệp nợ bảo hiểm được hưởng lương hưu

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ tiền BHXH . BHXH Việt Nam cho hay, thời gian vừa qua, tình trạng một số người sử dụng lao động phá sản, đang làm thủ tục ...

19/02/2023

Nhiều kết quả kiểm toán quan trọng tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ảnh minh họa Thực hiện Quyết định số 1172/QĐ-KTNN ngày 29/8/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Đoàn KTNN thuộc ...

12/02/2023

Khởi tố hàng nghìn vụ việc, đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”

Theo báo cáo tại Hội nghị, triển khai Kế hoạch số 240/KH-BCA-C02 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg, Công an các đơn vị, địa phương đã sớm nhận diện, đánh giá, dự báo tình hình, diễn biến của tội phạm và chủ động triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng ...

24/01/2023

VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM

15/02/2023

APPLICATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN VIETNAMESE MANUFACTURED BUSINESSES Keywords: Management accounting, manufacturing enterprises, management accounting role, accounting status, accounting solutions. Abstract: Management accounting is formed and developed from the need for information of corporate governance. The change of the business environment, especially the increasing competition and ...

Đề xuất lao động đóng bảo hiểm 20 năm trở lên ở doanh nghiệp nợ bảo hiểm được hưởng lương hưu

19/02/2023

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ tiền BHXH . BHXH Việt Nam cho hay, thời gian vừa qua, tình trạng một số người sử dụng lao động phá sản, đang làm thủ tục ...

Nhiều kết quả kiểm toán quan trọng tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

12/02/2023

Ảnh minh họa Thực hiện Quyết định số 1172/QĐ-KTNN ngày 29/8/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Đoàn KTNN thuộc ...

Khởi tố hàng nghìn vụ việc, đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”

24/01/2023

Theo báo cáo tại Hội nghị, triển khai Kế hoạch số 240/KH-BCA-C02 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg, Công an các đơn vị, địa phương đã sớm nhận diện, đánh giá, dự báo tình hình, diễn biến của tội phạm và chủ động triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng ...

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo