Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 4 đến 5/5

20:49 02/05/2023
Cỡ chữ

Ảnh minh họaẢnh minh họa.

Ngày 8/6, CTCP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/5.

Ngày 29/5, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (HNX: PSC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/5.

Ngày 25/5, CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCoM: EPH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/5.

Ngày 22/5, CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (UPCoM: TB8) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/5.

Ngày 18/5, CTCP Cấp nước Đà Nẵng (UPCoM: DNN) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/5.

Ngày 8/6, CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/5.

Ngày 15/5, CTCP Dệt May 7 (UPCoM: DM7) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/5.

Ngày 24/5, CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin (UPCoM: UEM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.100 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/5.

Ngày 17/5, CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (UPCoM: SKH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.935 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/5.

Ngày 18/5, CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons (HNX: VC6) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/5.

Ngày 17/5, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 4/2022 bằng tiền, 1.300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/5.

Ngày 17/5, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/5.

Ngày 31/5, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (UPCoM: WSB) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/5.

Ngày 12/5, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (UPCoM: PPH) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/5.

Ngày 30/6, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/5 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/5.

PV. thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn: Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 4 đến 5/5

https://tapchiketoankiemtoan.vn

Trang Hoàng
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo