SCIC: Lỗ hơn 3.000 tỷ đồng từ công ty liên kết, lợi nhuận "bốc hơi" hơn 5.000 tỷ đồng

16:02 05/07/2023
Cỡ chữ

Ngày 5 tháng 7 năm 2023, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, tiết lộ một số con số không mấy lạc quan về hiệu quả kinh doanh.

Trong năm 2022, SCIC đã ghi nhận doanh thu từ hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn đạt 10.221 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận chia chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.625 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ. Đây là khoản thu chiếm 3/4 tổng nguồn thu năm 2022 của SCIC. Các nguồn thu khác bao gồm doanh thu từ hoạt động bán các khoản đầu tư (1.440 tỷ đồng), doanh thu từ lãi tiền gửi và lãi trái phiếu (1.145 tỷ đồng) và doanh thu từ thuế bất động sản và khác khoảng 10 tỷ đồng.

SCIC: Lỗ hơn 3.000 tỷ đồng từ công ty liên kết, lợi nhuận “bốc hơi” hơn 5.000 tỷ đồng -0

Tuy nhiên, SCIC đã phải chi trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư gần 3.420 tỷ đồng, trong khi trong cùng kỳ năm trước, họ hoàn nhập dự phòng 3.351 tỷ đồng. Đồng thời, SCIC cũng ghi nhận khoản lỗ hơn 3.108 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết (trong khi cùng kỳ năm trước lãi 211 tỷ đồng). Do đó, lợi nhuận sau thuế của SCIC giảm hơn 63% so với năm 2021, chỉ còn 3.074 tỷ đồng, là con số thấp nhất kể từ khi công bố báo cáo tài chính vào năm 2013.

SCIC hiện có 1 công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC và 5 công ty liên kết, bao gồm CTCP Đầu tư SCIC - Bảo Việt (tỷ lệ nắm giữ 50% vốn điều lệ), CTCP Tháp Truyền hình Việt Nam (nắm 33%), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã: HVN) (sở hữu 31,14%), CTCP Cảng quốc tế Lào - Việt (giữ 27%), CTCP Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam (chiếm 30%). Trong số các công ty liên kết này, Vietnam Airlines đang giao dịch trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hãng hàng không này chưa công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Theo báo cáo tự lập, Vietnam Airlines đã ghi nhận lỗ sau thuế 10.369 tỷ đồng trong năm 2022, vốn chủ sở hữu tại ngày cuối năm âm 10.200 tỷ đồng, và lỗ lũy kế 34.200 tỷ đồng, vượt xa vốn điều lệ thực góp.

SCIC: Lỗ hơn 3.000 tỷ đồng từ công ty liên kết, lợi nhuận “bốc hơi” hơn 5.000 tỷ đồng -0

Về tình hình tài chính, vào cuối năm 2022, tổng tài sản của SCIC là hơn 59.476 tỷ đồng, giảm hơn 4.000 tỷ đồng so với năm trước, chủ yếu do khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết giảm sút.

Kết thúc năm 2022, SCIC có hơn 26.230 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra, họ đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng vào cổ phiếu ngắn hạn (cả niêm yết và chưa niêm yết), trong đó đã chiếm gần 135 tỷ đồng cho hai khoản đầu tư nêu trên.

SCIC: Lỗ hơn 3.000 tỷ đồng từ công ty liên kết, lợi nhuận “bốc hơi” hơn 5.000 tỷ đồng -0

Trong danh mục đầu tư dài hạn, SCIC đã đóng góp 11.248 tỷ đồng vào các công ty đã niêm yết và 18.721 tỷ đồng vào các đơn vị chưa niêm yết vào cuối năm 2022.

Vốn chủ sở hữu của SCIC vào ngày 31.12.2022 là hơn 56.337 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 48.786 tỷ đồng và 10.556 tỷ đồng là quỹ đầu tư chưa phân phối. Cuối năm, SCIC đã chịu lỗ tích lũy 3.000 tỷ đồng, trong khi năm trước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước vẫn đạt được lợi nhuận hơn 1.300 tỷ đồng.

Thông tin trên cho thấy SCIC đã trải qua một năm 2022 khó khăn với lỗ lớn từ công ty liên kết và giảm đáng kể lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, điều này cũng cần được xem xét trong bối cảnh kinh doanh khó khăn trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh vốn của công ty.

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo