Nhiều ngân hàng được chấp thuận tăng vốn

08:06 06/07/2023
Cỡ chữ

Cụ thể, Vietcombank đã nhận được sự chấp thuận từ NHNN để nâng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng. Sự tăng này sẽ được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 và 2020 (sau khi trừ các quỹ và cổ tức).

LPBank cũng đã nhận được văn bản phê duyệt từ NHNN để tăng vốn điều lệ tối đa là 11.385,3 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Trước đó, kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành thêm 1.138,5 triệu cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông thường niên 2023 của LPBank thông qua. Trong đó, 328,5 triệu cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 19%; 500 triệu cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu; 300 triệu cổ phiếu được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài; 10 triệu cổ phiếu được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Nhiều ngân hàng được chấp thuận nâng vốn

LPBank hiện có vốn điều lệ là 17.291 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, dự kiến vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng lên 28.676 tỷ đồng.

Với HDBank, NHNN đã phê duyệt tăng vốn điều lệ tối đa là 3.772 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy theo kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên HDBank thông qua.

Kế hoạch bao gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, tương ứng với việc phát hành hơn 377 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong năm nay, ngân hàng cũng dNâng cấp Vốn: Nhiều Ngân Hàng Được Phê Duyệt

Trong tháng 6 vừa qua, Hiệp hội Ngân hàng đã thông báo về tình hình nâng cấp vốn của các ngân hàng hội viên, cho biết rất nhiều ngân hàng đã nhận được sự phê duyệt từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để tăng vốn điều lệ.

Trong số đó, Vietcombank đã được NHNN chấp thuận nâng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng. Việc tăng vốn này sẽ được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 và 2020 (sau khi trừ các quỹ và cổ tức).

LPBank cũng đã nhận được sự chấp thuận từ NHNN để tăng vốn điều lệ thêm tối đa 11.385,3 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Trước đó, kế hoạch tăng vốn thông qua việc phát hành thêm 1.138,5 triệu cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của LPBank thông qua. Trong đó, có 328,5 triệu cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 19%; 500 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu; 300 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài; 10 triệu cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

LPBank hiện có vốn điều lệ là 17.291 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, dự kiến vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng lên 28.676 tỷ đồng.

Đối với HDBank, NHNN đã phê duyệt tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.772 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của HDBank thông qua.

Theo đó, kế hoạch bao gồm chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, tương ứng với việc phát hành hơn 377 triệu cổphiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong năm nay, ngân hàng cũng dự định phát hành 20 triệu cổ phiếu thông qua Chương trình Sở hữu Cổ phiếu cho Người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành ESOP, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 25.303 tỷ đồng lên 29.076 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 16%. Với số vốn tăng thêm, ngân hàng sẽ sử dụng 3.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho hoạt động cho vay trung và dài hạn, phần còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.

Gần đây, Hội đồng quản trị Techcombank đã thông qua việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành hơn 5,27 triệu cổ phiếu theo Chương trình Sở hữu Cổ phiếu cho Người lao động (ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua. Dự kiến sau đợt phát hành ESOP này, Techcombank sẽ thu về hơn 52 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên trên 35.225 tỷ đồng.

Ngày 12/6/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu (phát hành 94,1 triệu cổ phiếu với giá trị gần 941 tỷ đồng) để chia cổ tức 10% cho cổ đông của ABBank. Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu chia cổ tức 10% của ABBank đã hoàn tất, vốn điều lệ của ABBank tăng từ 9.409,5 tỷ đồng lên trên 10.350 tỷ đồng.

Ngày 15/6/2023, NHNN đã có công văn phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tối đa cho Ngân hàng SHB thêm 5.971,6 tỷ đồng theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua. Tăng vốn này sẽ được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tứcVào tháng 6 vừa qua, Hiệp hội Ngân hàng đã cung cấp thông tin mới nhất về tình hình tăng vốn của các ngân hàng thành viên, cho biết rất nhiều ngân hàng đã nhận được sự phê duyệt từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để tăng vốn điều lệ.

Một trong số đó, Vietcombank đã nhận được sự chấp thuận từ NHNN để tăng vốn điều lệ từ mức 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng. Để thực hiện việc này, Vietcombank sẽ phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 và 2020 (sau khi trừ các quỹ và cổ tức).

Ngân hàng LPBank cũng đã nhận được văn bản chấp thuận từ NHNN để tăng vốn điều lệ tối đa là 11.385,3 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức vào năm 2022. Trước đó, kế hoạch tăng vốn đã được hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của LPBank. Kế hoạch này bao gồm việc phát hành 328,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 19%, 500 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, 300 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, và 10 triệu cổ phiếu thông qua Chương trình Sở hữu Cổ phiếu cho Người lao động (ESOP).

Hiện tại, LPBank có vốn điều lệ là 17.291 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng lên 28.676 tỷ đồng.

Với HDBank, NHNN đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tối đa là 3.772 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy, theo kế hoạch đã được hội đồng cổ đông HDBank thông qua.

Kế hoạch này bao gồm việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, tương ứng với việc phát hành hơn 377 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngoài ra, HDBĐối với HDBank, NHNN đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tối đa là 3.772 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy, theo kế hoạch đã được hội đồng cổ đông HDBank thông qua.

Kế hoạch này bao gồm việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, tương ứng với việc phát hành hơn 377 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngoài ra, HDBank cũng dự định phát hành 20 triệu cổ phiếu thông qua Chương trình Sở hữu Cổ phiếu cho Người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành ESOP, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 25.303 tỷ đồng lên 29.076 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 16%. Với số vốn tăng thêm, ngân hàng sẽ sử dụng 3.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho hoạt động cho vay trung và dài hạn, phần còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động của ngân hàng.

Gần đây, Hội đồng quản trị Techcombank đã thông qua việc tăng vốn điều điều lệ thông qua phát hành hơn 5,27 triệu cổ phiếu theo Chương trình Sở hữu Cổ phiếu cho Người lao động (ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua. Dự kiến sau đợt phát hành ESOP này, Techcombank sẽ thu về hơn 52 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên trên 35.225 tỷ đồng.

Ngày 12/6/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu (phát hành 94,1 triệu cổ phiếu với giá trị gần 941 tỷ đồng) để chia cổ tức 10% cho cổ đông của ABBank. Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu chia cổ tức 10% của ABBank đã hoàn tất, vốn điều lệ của ABBank tsau đợt này đã tăng từ 9.409,5 tỷ đồng lên trên 10.350 tỷ đồng.

Ngày 15/6/2023, NHNN đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tối đa của Ngân hàng SHB lên 5.971,6 tỷ đồng theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua. Tăng vốn này sẽ được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 18% từ lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2022 và phát hành cổ phiếu theo Chương trình Sở hữu Cổ phiếu cho Người lao động (ESOP).

Tương tự, SeaBank cũng đã nhận được sự phê duyệt từ NHNN để tăng vốn điều lệ tối đa là 5.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tối đa là 2.952 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu...

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo