Quý I/2022, tình hình kinh tế – xã hội của Thành phố Hạ Long có nhiều chuyển biến tích cực

17:12 30/01/2023
Cỡ chữ

Những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh covid – 19 thế giới và khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó lường, yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong nước, với những thời cơ, thuận lợi và được kế thừa những kết quả quan trọng đã đạt được, nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, nền kinh tế cả nước nói chung và kinh tế của thành phố Hạ Long nói riêng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

Thành phố chủ động rà soát, hoàn thiện các kịch bản, phương án phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch trong mọi điều kiện, tình huống xảy ra ; khẩn trương triển khai các phương án điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định. Giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ nước ngoài về nước và cách ly trên địa bàn Thành phố; siết chặt công tác quản lý, điều hành tại các cơ sở cách ly tập trung. Tích cực theo dõi, nắm bắt thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố. Thành lập 24 trạm y tế lưu động; 283 nhóm Zalo hỗ trợ F0; đồng thời cấp phát 22.565 sổ tay hướng dẫn F0. Khám, cấp phát thuốc phòng Covid- 19 cho các trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện dùng thuốc kháng vi rút. Công tác tiêm vắc xin Covid-19 diện rộng cho người từ đủ 12 tuổi trở lên được triển khai an toàn, chặt chẽ. Tổ chức thành công đợt tiêm chủng mũi 3 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm.

Quý I năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của Thành ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp giám sát của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố; sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; Thành phố cơ bản giữ vững địa bàn an toàn, tạo đà phát triển kinh tế; Công tác an sinh xã hội, lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm; đời sống Nhân dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện, bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho các đối tượng thụ hưởng bời dịch bệnh Covid-19. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường được triển khai quyết liệt. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo. Các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Cụ thể, hoạt động thương mại, dịch vụ quý I/2022 triển khai các biện pháp bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết, đảm bảo đủ hàng hóa cung cấp cho Nhân dân thành phố. Công tác kết nối tiêu thụ nông, thủy sản được tăng cường. Chỉ đạo tổ chức các điểm hỗ trợ trưng bày, giới thiệu hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh xuân tại các phường, xã; Thành phố thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, hỗ trợ tổ chức điểm bán hàng tiêu thụ sản phẩm hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh, nông sản, sản vật vùng cao cho cư dân địa phương. Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển du lịch thành phố Hạ Long đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Xây dựng 04 Kế hoạch về các hoạt động kích cầu du lịch và các sự kiện văn hóa du lịch diễn ra trên địa bàn Thành phố . Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đề án di dời Cụm công nghiệp Hà Khánh và trả lời các kiến nghị liên quan; xây dựng Kế hoạch Phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Hạ Long đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch tiếp xúc, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2022.

Chỉ đạo sản xuất trồng trọt đúng lịch thời vụ và đảm bảo hiệu quả; hướng dẫn các xã, phường phòng chống sinh vật gây hại cây trồng trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống rét đậm, rét hại cho người, vật nuôi, cây trồng. Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình quản lý dịch hại (IPM) trên cây trồng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2022. Chỉ đạo UBND các xã, phường chủ động xây dựng Phương án sản xuất gắn với tiêu thụ nông, lâm, thủy sản năm 2022. Hướng dẫn hồ sơ hỗ trợ thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh ngành nông nghiệp năm 2022. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch chăn nuôi gắn với tiêu thụ 100.000 con gà thương phẩm trên địa bàn 12 xã. Hướng dẫn, đôn đốc 12 xã triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội gắn với ngành nông lâm giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 do các xã đã phê duyệt.

Thành lập tổ công tác để kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã phường triển khai thực hiện Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND thành phố Hạ Long về việc Trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa theo Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh và trồng các loài cây Lim, Giổi, Lát theo Nghị Quyết 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”; Phương án số 12779/PA-UBND ngày 30/12/2021 của UBND thành phố Hạ Long về Quản lý, sử dụng quỹ đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã do UBND các xã quản lý (sau rà soát) và quỹ đất đã giao hộ gia đình, cá nhân với mục đích khoanh nuôi bảo vệ trên địa bàn thành phố Hạ Long. Biên tập bản đồ trồng rừng gỗ lớn giai đoạn năm 2021 đến 2025 của các xã, phường thực hiện trồng rừng gỗ lớn theo Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND.

Địa phương cũng đã tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy nhanh việc thực hiện tiêu chí đạt xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch; đồng thời tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố; tích cực chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình chuyển tiếp và triển khai xây dựng công trình theo kế hoạch đề ra. Phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, phục vụ cho công tác lập hồ sơ báo cáo Tỉnh, Trung ương thẩm định, xét công nhận thành phố Hạ Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư 66 công trình hạ tầng nông thôn mới và phân bổ 35 tỷ kinh phí (đợt 1) để các xã chủ động triển khai thực hiện; trong đó, 29/66 hồ sơ thiết kế của 08 xã đã hoàn thiện.

Công tác quy hoạch được quan tâm đạt  kết quả quan trọng; trong đó nổi bật là tỉnh đầu tiên được Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; sản xuất công nghiệp ổn định bắt đầu bứt phá; sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ, tăng trưởng toàn diện. Các ngành dịch vụ từng bước phục hồi; giá trị xuất, nhập khẩu tăng cao. Môi trường đầu tư được cải thiện. Việc huy động, sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển được chú trọng và đạt kết quả khá. Thu ngân sách nhà nước đảm bảo theo dự toán đã giao. Công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được quan tâm đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Cải cách hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính được đẩy mạnh. Ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức được cải thiện. Chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được nâng lên. Công tác an sinh xã hội và đời sống của người dân cơ bảm đảm bảo; quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trước những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; ảnh hưởng của xung đột chính trị, quân sự trên thế giới, nguy cơ bất ổn tài chính – tiền tệ gia tăng, thị trường giá cả biến động đặc biệt là giá xăng dầu…) đã tác động không nhỏ tới sự phát triển kinh tế của tỉnh. Gây ra giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, kinh doanh ở mức cao, đặc biệt giá xăng dầu liên tục tăng đã gây áp lực ảnh hưởng lớn đến hầu hết các lĩnh vực. Song nhờ sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, kinh tế – xã hội (KT-XH) của thành phố Hạ Long đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì đà phục hồi mạnh mẽ, các ngành sản xuất đều có tăng trưởng,

Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 đã đề ra; UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường tập trung triển khai những nhiệm vụ chủ yếu. Thành phố Hạ Long sẽ tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư có chất lượng, ứng với khối lượng XDCB hoàn thành được nghiệm thu. Đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB, chi trả tiền các dự án theo yêu cầu tiến độ; đặc biệt là các dự án trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, địa phương cũng tiếp tục triển khai các hoạt động phát động chương trình kích cầu du lịch theo Kế hoạch kích cầu du lịch Hạ Long năm 2022; đẩy mạnh công tác thu ngân sách năm 2022; tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; chỉ đạo cơ sở giáo dục chủ động tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục thích ứng linh hoạt với dịch bệnh Covid-19 đảm bảo chất lượng dạy học, kịp tiến độ chương trình vừa an toàn phòng chống dịch bệnh cho học sinh, giáo viên. Tập trung triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện thành phố Hạ Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chúc Vinh

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo