Vận tải Dầu khí (PVTrans): Lợi nhuận quý 1/2023 tăng 24%, nắm hơn 4.400 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi

21:22 06/05/2023
Cỡ chữ

van-tai-dau-khi-pvtrans-1 

Trong năm nay, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí dự kiến chi 4.114 tỷ đồng để đầu tư, trong đó 3.854 tỷ đồng để đầu tư tàu, còn lại để góp vốn hoặc mua thêm cổ phần các đơn vị thành viên khác./tapchiketoankiemtoan.vn

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán: PVT - sàn: HoSE) vừa công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt 2.043 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại giảm gần 1%, do đó lợi nhuận gộp của tổng công ty trong quý 1/2023 tăng 12% so với quý 1/2022, đạt hơn 326 tỷ đồng. Đồng thời, biên lợi nhuận gộp của Vận tải Dầu khí cũng được cải thiện lên mức 16%, so với mức 14% trong quý 1/2022.  

Doanh thu hoạt động tài chính của Vận tải Dầu khí tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 90 tỷ đồng trong quý 1/2023 nhờ lãi tiền gửi tăng. Nhưng chi phí tài chính của tổng công ty cũng tăng 1,6 lần, lên hơn 81 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng. Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của tổng công ty trong quý 1/2023 cũng tăng lần lượt 33% và 10% so với cùng kỳ năm trước.  

Kết quả, Vận tải Dầu khí ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 240 tỷ đồng trong quý 1/2023, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với mục tiêu kinh doanh đã đề ra, kết thúc quý 1/2023, Vận tải Dầu khí đã hoàn thành 30% mục tiêu doanh thu và gần 45% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Theo giải trình của ban lãnh đạo Vận tải Dầu khí, lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hiệu quả khai thác đội tàu của tổng công ty gia tăng và hiệu quả hoạt động tài chính được cải thiện.  

Trên thực tế, Vận tải Dầu khí thường đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng và thường có kết quả kinh doanh vượt nhiều so với kế hoạch. Cụ thể, năm 2021 đặt kế hoạch lãi 433 tỷ đồng, thực tế đạt 830 tỷ đồng (hoàn thành 192% kế hoạch); năm 2022, đặt kế hoạch lãi 480 tỷ đồng, thực tế đạt  1.156 tỷ đồng (hoàn thành 241% kế hoạch).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra giữa tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí ông Phạm Việt Anh cho biết lợi nhuận năm 2023 có thể vượt 1.000 tỷ đồng.

gia-co-phieu-pvt-van-tai-dau-khi-pvtrans

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu PVT của Vận tải Dầu khí từ đầu năm 2022 đến nay./tapchiketoankiemtoan.vn

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/5, giá cổ phiếu PVT của Vận tải Dầu khí tăng 0,5%, đạt 20.200 đồng/cổ phiếu.

Tính đến thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của Vận tải Dầu khí đạt 14.176 tỷ đồng, tương đương với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, tổng các khoản tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng của Vận tải Dầu khí hiện lên đến hơn 4.428 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản. 

Xét về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả hiện chiếm 41% tổng nguồn vốn của Vận tải Dầu khí. Nợ phải trả vào cuối quý 1/2023 đã giảm 5% so với thời điểm đầu năm, còn 5.926 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu của tổng công ty đã tăng gần 3%, đạt 8.250 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế tăng lên.

Trong năm nay, Vận tải Dầu khí dự kiến chi 4.114 tỷ đồng để đầu tư, trong đó 3.854 tỷ đồng để đầu tư tàu, còn lại để góp vốn hoặc mua thêm cổ phần các đơn vị thành viên khác gồm Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt, Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long, Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Đông Dương và Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương. Khoản 65% tổng vốn đầu tư sẽ từ nguồn vốn vay và khác.

Tổng công ty sẽ tập trung trẻ hoá đội tàu vận tải hoá chất với tải trọng 13.000 – 20.000 tấn. Trong quý 1/2023, Vận tải Dầu khí đã đầu tư xong một tàu hoá chất đóng tại Nhật Bản.

Duy Quang/tapchicongthuong.vn

Nguồn: Vận tải Dầu khí (PVTrans): Lợi nhuận quý 1/2023 tăng 24%, nắm hơn 4.400 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Đoàn Quốc Toản
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo