Thứ Ba, 4/10/2022

Còn nhiều sai sót trong công khai thông tin đấu thầu tại Đại học...

(TCKT&KT online) - Theo kết luận kiểm toán 2020 của Kiểm toán Nhà nước, công tác lập và trình kế hoạch đầu tư công...

Kỳ vọng của người sử dụng lao động và nhận thức của người học...

(TCKT&KT online) - Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ...

Ảnh hưởng của nhân tố con người đến sự hữu hiệu của hệ thống...

(TCKT&KT online) - Nghiên cứu này xem xét nhân tố con người có ảnh hưởng như thế nào đến sự hữu hiệu của hệ...

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng qua hoạt động kiểm...

(TCKT&KT online) – Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí của KTNN thông qua hoạt động kiểm toán chịu tác động của nhiều...

Bộ Tài chính thông báo lịch thi về kỳ thi Kế toán viên –...

(TCKT&KT online) – Bộ Tài chính thông báo lịch thi về kỳ thi Kế toán viên – Kiểm toán viên năm 2020 (Số 14/TB-HĐT ngày...

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp tổ trưởng tổ kiểm toán và kiến...

(TCKT&KT online) – Sáng 07/3, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo,...

Phân hội Kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam: Chia sẻ, hỗ trợ, nâng...

(TCKT&KT online) – Ngày 28/2/2022, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN) đã tổ chức Đại hội Phân hội Kiểm toán viên...

Đảm bảo trách nhiệm, hiệu quả trong xây dựng Kiến trúc Cơ sở dữ...

(TCKT&KT online) – Chiều 24/02, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai...

Kiểm toán việc huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19

(TCKT&KT online) - Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1985/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán năm 2022. Theo đó, sẽ kiểm...

KTNN ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cấp độ 1...

(TCKT&KT online) - Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 2074/QĐ-KTNN và 2075/QĐ-KTNN ban hành Chương trình bồi dưỡng...