Thứ Ba, 4/10/2022

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi thư chúc mừng 77 năm Ngày Truyền thống...

(TCKT&KT online) –  Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2022), thay mặt Ban Cán sự Đảng,...

Nhà đầu tư chứng khoán được giao dịch cổ phiếu chu kỳ rút gọn

(TCKT&KT online) – Từ ngày 29/8, nhà đầu tư chứng khoán sẽ được giao dịch cổ phiếu với chu kỳ rút gọn ngay từ...

Thanh Hoá: Tổng số nợ thuế trên địa bàn giảm mạnh

(TCKT&KT online) – Cục Thuế Thanh Hóa đã thực hiện khoanh nợ, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định...

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế số 15 – Doanh thu thu...

(TCKT&KT online) – Việc ghi nhận doanh thu (DT) có tác động lớn đến thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp...

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ

(TCKT&KT online) - Các địa phương còn nhiều bất cập, từ việc tổ chức thực thi quy định pháp luật đến thanh tra, kiểm...

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro...

(TCKT&KT online) - Bài viết nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ...

Hỗ trợ lãi suất 2% đúng đối tượng và mục đích

(TCKT&KT online) – Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% nhằm góp phần hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vượt...

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm nhiều loại phí, lệ phí thêm...

(TCKT&KT online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí,...

Tiết kiệm chi ngân sách năm 2021 hơn 20 nghìn tỷ đồng

(TCKT&KT online) - Đại diện Bộ Tài chính cho biết: Trong bối cảnh đại dịch kéo dài, chi ngân sách lớn mà nguồn thu...

Thủ tướng Chính phủ: “Giải ngân vốn đầu tư công chậm do Trung ương...

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra có nguyên...