thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:26 16/02/2023

Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin lợi nhuận tại các công ty niêm yết

Establishing the model of Factors affecting the earning quality of listed companies

NCS.ThS. Nguyễn Thị Diệu Thuý- Khoa Kế toán- Đại học Vinh

TÓM TẮT: 

Chất lượng thông tin lợi nhuận là chủ đề luôn nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trên thế giới. Việc đo lường chất lượng thông tin lợi nhuận, nghiên  cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin lợi nhuận có ý nghĩa rất lớn cho các nhà đầu tư, nhà quản trị doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định đầu tư, quyết định quản lý, giúp cho uỷ ban chứng khoán giám sát thông tin minh bạch hơn trên thị trường chứng khoán.

Từ khóa: chất lượng thu nhập, quản lý thu nhập, báo cáo tài chính

ABSTRACT: 

Earning quality is a topic that always receives the attention of researchers around the world. Measuring earning quality, studying the factors affecting earning quality has great significance for investors and business managers in making investment decisions, management decisions, helping the Securities Commission to monitor information more transparently on the stock market.

Keywords: earning quality, earning management, financial statements.

JEL: M30, M49, M 41

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top