Canada: Cần đẩy mạnh hơn các hành động vì môi trường

23:06 27/06/2023
Cỡ chữ

Các báo cáo cho thấy, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học có mối liên hệ nội tại và 2 cuộc khủng hoảng về các vấn đề này cần được giải quyết thông qua các hành động quyết đoán và có sự phối hợp của các bộ, ban ngành.

low-res_sockeye-salmon
Môi trường sống đang đe dọa nhiều loài động vật tại Canada. Ảnh sưu tầm

Trong một Báo cáo kiểm toán, OAG đã đánh giá các hành động của Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada, Bộ Nghề cá và Đại dương Canada và Công viên Canada trong việc tuân thủ các quy định tại “Luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng”. Nhìn chung, phát hiện của OAG cho thấy 3 tổ chức lập kế hoạch và báo cáo về việc phục hồi các loài có nguy cơ bị đe dọa còn chậm và thiếu sót, đồng thời chưa đến một nửa số loài có đủ dữ liệu đầy đủ. Cuộc kiểm toán cũng phát hiện số lượng lớn báo cáo tiến độ về trách nhiệm giải trình của các bộ phận vẫn tồn đọng và hiệu quả các hành động được thực hiện chưa cao. Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada mới chỉ hoàn thành 1/399 báo cáo tiến độ cần xây dựng.

Một Báo cáo kiểm toán khác đánh giá các hành động của Chính phủ liên bang để bảo vệ các loài động vật hoang dã và môi trường sống của chúng trên các vùng đất không thuộc liên bang. Báo cáo phát hiện Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada đã không chủ động cung cấp cho Bộ trưởng tham vấn kịp thời về việc sử dụng các quyền hạn khẩn cấp theo chức năng, nhiệm vụ. Các hành động của Bộ không phản ánh tính cấp bách của cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học trên thế giới.

OAG cũng kiểm tra xem Văn phòng Tổng Giám đốc các Tổ chức Tài chính Canada (OSFI) đã tích hợp các rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu vào các hệ thống, khuôn khổ quản lý rủi ro cho các tổ chức tài chính và kế hoạch lương hưu chưa. OAG cho biết, mặc dù OSFI gần đây đã đạt được những tiến bộ có ý nghĩa trong việc tích hợp những rủi ro này vào khuôn khổ giám sát, nhưng còn phải mất nhiều năm nữa để triển khai đầy đủ. OSFI cần xem xét cách điều chỉnh vai trò của mình để thúc đẩy hơn nữa cách tiếp cận toàn chính phủ của Canada đối với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Về cuộc kiểm toán xem xét tình trạng giảm phát thải thông qua các quy định về khí nhà kính. OAG thấy rằng, Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada không nắm bắt việc các quy định về khí nhà kính mà OAG kiểm tra đã góp phần đáp ứng mục tiêu giảm phát thải chung của Canada.

Với những phát hiện mới nhất này, OAG chỉ ra thêm nhiều sai sót mới hơn. Chính phủ đã đưa ra một loạt các công cụ, chính sách để bảo vệ động vật hoang dã, khôi phục môi trường sống, giảm khí thải nhà kính và chuẩn bị tốt hơn cho biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, OAG cho rằng, Chính phủ cần đẩy mạnh các hành động hơn nữa vì lợi ích của công dân, vì thiên nhiên và vì các thế hệ tương lai./.

Nguồn: Canada: Cần đẩy mạnh hơn các hành động vì môi trường

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo