Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

09:06 05/07/2023
Cỡ chữ

angimex-furious-1628931048-ssrgr (1)

Công ty Angimex. Ảnh internet

Ngày 28/6/2023, Công ty Angimex đã bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Quyết định số 524/QĐ-XPHC của UBCKNN đã đưa ra những khoản phạt cụ thể như sau:

Cụ thể, Công ty Angimex bị phạt tiền 92.500.000 đồng vì không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2022 trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Công ty Angimex cũng bị phạt tiền 25.000.000 đồng vì không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

Hơn nữa, Công ty Angimex bị phạt tiền 150.000.000 đồng vì báo cáo có nội dung sai lệch. Sai lệch số liệu lợi nhuận sau thuế giữa Báo cáo tài chính quý 2/2022 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét. UBCKNN yêu cầu Công ty phải báo cáo thông tin chính xác và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Tổng mức phạt tiền mà Công ty Angimex phải chịu là 267.500.000 đồng. Quyết định của UBCKNN có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đây là một biện pháp quan trọng của UBCKNN nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo