Ứng dụng công nghệ vào kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp khách sạn

18:02 06/06/2024
Cỡ chữ

ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân

Tóm tắt
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về trải nghiệm dịch vụ cao cấp, các DN khách sạn (DNKS) ngày nay đang chú trọng đến việc áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát nội bộ (KSNB). Bài báo này sẽ đề cập đến đặc điểm về KSNB trong DNKS và những ứng dụng tiêu biểu của công nghệ trong việc KSNB tại các DNKS. 
Từ khóa: kiểm soát nội bộ, công nghệ, doanh nghiệp khách sạn.
Abstract
In the context of fierce competition and increasing customer demand for premium service experiences, hotel businesses today are focusing on applying technology to improve management and control efficiency. internal. This article will mention the characteristics of internal control in hotel businesses and the typical applications of technology inthe internal control of hotel businesses.
Từ khóa: Internal control, technology, hotel business.
JEL Classifications: M10, M16, M19.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202414
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo