UBND THỊ XÃ SAPA – TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI THÁNG 10, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2022

16:29 30/01/2023
Cỡ chữ

Sản xuất lúa vụ mùa Thu hoạch xong được 3.600/3.600 ha. Năng suất ước đạt 50 tạ/ha, sản lượng đạt 18.000 tấn tăng 135 tấn so với năm 2021. Bên cạnh đó, triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2022 được phê duyệt và triển khai 18 dự án với tổng kinh phí 18.044,43 triệu đồng đến nay 02 dự án đã cho thu hoạch. Mặt khác, thị xã Sa Pa còn triển khai Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tại Chương trình OCOP. Kết quả đạt được công nhận thêm 04 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP đợt 1 năm 2022; Đồng thời tổ chức chấm điểm các sản phẩm đăng ký chấm điểm đợt 2 tại Hội đồng cấp thị xã, trình Hội đồng cấp tỉnh 04 sản phẩm. Đến nay, thị xã đã có 40 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Về chăn nuôi đã thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm ở thị xã Sa Pa. Về thủy sản vẫn tiếp tục duy trì diện tích thủy sản 10 ha; Trong tháng thu hoạch 45 tấn, lũy kế thu hoạch được 465 tấn đạt 80,2% mục tiêu năm 2022. Bên cạnh đó, ngành Lâm nghiệp đã trồng xong 35/50 ha tại 03 xã Liên Minh, Thanh Bình, Mường Bo.
Hoạt động sản xuất CN – TTCN, thương mại, dịch vụ đạt được duy trì ổn định đạt 48,5 tỷ đồng, trong đó Công nghiệp 30,1 tỷ đồng, TTCN 18,4 tỷ đồng. Trong đó ngành công nghiệp đạt: 267,7 tỷ đồng (chủ yếu từ nguồn điện năng), tiểu thủ công nghiệp đạt 178,6 tỷ đồng (đạt 85,04% KH và tăng 27,6 tỷ đồng so với năm 2021). Thương mại – dịch vụ đã tiến hành kiểm tra và xử lý 67 vụ vi phạm với tổng giá trị xử phạt là 246.744.201 đồng.
Lượng khách du lịch đến Sa Pa trong tháng 10 giảm so với tháng trước ước đạt 201.921 lượt. Lũy kế từ đầu năm (tính đến 22/10/2022) đạt 2.140.700/2.500.000 lượt (bằng 85,6% KH, tăng 276,4% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 75,8% so với thời kỳ ổn định năm 2019). Trong đó khách quốc tế 46.034 lượt, khách nội địa 2.094.666 lượt. Doanh thu từ khách du lịch trong tháng ước đạt 401,840 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 6.399,629 /7.125 tỷ đồng đạt 89,9% so với KHG. Bên cạnh đó, khách du lịch đến với Sapa đang được phục hồi và duy trì. Tính từ  thời điểm 30/4 đến nay, trung bình mỗi tuần Sa Pa đón khoảng trên 62.000 lượt khách, có những tuần trên 80.000 lượt. Số ngày lưu trú bình quân đạt 2,0 ngày/người, số lượng phòng đạt trên 8.000/11.500 phòng bằng 70,1% kế hoạch năm.
Về tài chính ngân sách dựa vào 3 tiêu chí cụ thể là Hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2022, Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, đất đai.
 Về Tài nguyên – Môi trường, thị xã Sa Pa tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngành tài nguyên và môi trường năm 2022. Về Giao thông – Quy hoạch – Đô thị ngày càng được đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch. Chỉ đạo triển khai, thực hiện các nội dung hoàn thiện quy hoạch về không gian, kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật theo định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa đến năm 2040. Đến nay, thị xã Sa Pa đang triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo Quy hoạch đã được phê duyệt của các khu dân cư như: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Giàng Tra, hiện đã phê duyệt dự án, đang thực hiện các bước giải phóng mặt bằng; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ 7, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, hiện đang thi công hạ tầng mặt bằng trụ sở UBND phường, công an phường; đang xử lý các hành vi lấn chiếm đất. Tiếp tục rà soát, lập kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch xây dựng đô thị và khu chức năng. Tổng số đồ án quy hoạch trên địa bàn thị xã đang triển khai gồm 39 đồ án quy hoạch, trong đó: Đã giao danh mục lập các đồ án quy hoạch chi tiết 06 đồ án; tổ chức thực hiện điều chỉnh xong 03 đồ án quy hoạch; Tổ chức thẩm định nhiệm vụ và trình Sở Giao thông vận tải – Xây dựng thỏa thuận đối với 09/09 đồ án quy hoạch trung tâm xã, 15 điểm dân cư nông thôn và 02 quy hoạch: khu vực ngã 3 Bản Dền, Quy hoạch Khu vực cầu Móng Sến xã Trung Chải. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đối với quy hoạch chung 04 xã (Tả Van, Bản Hồ, Mường Hoa, Tả Phìn).
 Bên cạnh đó, ngành Y tế, Văn hoá – Xã hội, Dân tộc – Tôn giáo được ổn định và đảm bảo. Trong tháng 10 đã khám được 14.795 lượt người; điều trị nội trú 1.142 lượt người; tổ chức điều trị thay thế nghiện bằng Methadone được 117 trường hợp. Công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai trên toàn thị xã, tổng số trẻ được tiêm chủng đầy đủ 9 loại vắc xin là 800 trẻ. Kết quả tiêm trong tháng 10/2022 được 2.135 người, đạt 13,8%KH, số hiện còn lại chưa tiêm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm an sinh xã hội ước tạo việc làm mới được 145 lao động, đến nay có 970/1230 lao động được giải quyết việc làm trong tháng 10.
Về Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, cải cách tư pháp, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đa phần giảm. Trong tháng tiếp nhận 2.004 hồ sơ; đang giải quyết: 133 hồ sơ. Thị xã Sa Pa Vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác về Quốc phòng – An ninh một cách nghiêm chỉnh và nâng cao công tác bảo vệ an toàn về PCCC&CNCH.

H1-2

Để khắc phục và phát triển hơn nữa, thị xã Sa Pa đã tiếp tục đề ra nhiệm vụ trọng tâm mà tháng 11 phải thực hiện và đạt được. Trong thời gian tới, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động, khẩn trương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện ngay từ những tháng đầu năm; Chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng, có những giải pháp, quyết sách thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu đã đặt ra. Tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm mà UBND thị xã và cần có sự phối hợp chặt chẽ của nhân dân thị xã Sa Pa. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và làm theo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội  bao gồm các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, sản xuất công nghiệp, thương mại – du lịch, tài chính, ngân sách, XDCB, huy động vốn đầu tư, lĩnh vực tài nguyên, môi trường, GPMB, quản lý đô thị, lĩnh vực Văn hóa – Xã hội và công tác khác cùng công tác quốc phòng – an ninh, đối ngoại
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội tháng 10. Đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong tháng 11 năm 2022 tại thị xã Sa Pa. Điều đó thêm phần khẳng định sự lựa chọn này là hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt. Nhà nước và nhân dân tại thị xã Sa Pa sẽ luôn phấn đấu vì một Sa Pa vững mạnh và phát triển bền vững.
>> Tham khảo đầy đủ báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022 tại đây.
Nguồn: PV

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo