UBCKNN: Chứng khoán Tân Việt bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

09:54 21/05/2023
Cỡ chữ

Ngày 18-5-2023, UBCKNN ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt vì báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31-12-2022 do công ty lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18-5 đến ngày 17-9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

z4363307851765_e83b0321cdd8f271d7dbd6c2db9ea7f3 (1)

Ảnh TVSI / https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Theo Thông tư 91/2020 của Bộ Tài chính, quy định tại điều 17: Trong thời hạn tối đa 7 ngày kể từ ngày UBCK ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục. Phương án khắc phục phải được xây dựng cho hai (02) năm kế tiếp, có lộ trình, điều kiện, thời hạn và kế hoạch thực hiện chi tiết tới hàng tháng, quý. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền yêu cầu t chức kinh doanh chứng khoán điều chỉnh phương án khắc phục tại bất cứ thời điểm nào nếu xét thấy là không khả thi, không phù hợp với điều kiện thị trường hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật. Phương án khắc phục bao gồm những biện pháp sau: Bán các tài sản có mức độ rủi ro cao; hạn chế, ngừng mua cổ phiếu quỹ; Thu hồi nợ; bán lại cổ phần, phần vốn góp cho chủ nợ; Cắt giảm chi phí hoạt động, chi phí quản lý doanh nghiệp; tổ chức lại bộ máy quản lý, nhân sự, cắt giảm nhân viên; Thu hẹp phạm vi và địa bàn hoạt động; đóng cửa một số chi nhánh, phòng giao dịch; rút bớt nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; Dừng việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận; thực hiện tăng vốn theo quy định của pháp luật; Hợp nhất, sáp nhập với tổ chức kinh doanh chứng khoán cùng ngành nghề, cùng loại theo quy định của pháp luật; Các biện pháp khác không trái với các quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 11-01-2023, Công ty CP chứng khoán Tân Việt cũng đã bị UBCKNN ban hành Quyết định số 21/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI), với tổng số tiền lên đến 745 triệu đồng vì nhiều vi phạm khi chào bán trái phiếu doanh nghiệp trong thời kỳ từ ngày 01-01-2021 đến 05-9-2022. Cụ thể:

  • - Theo quyết định này, TVSI bị phạt 300 triệu đồng do chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu của một số tổ chức phát hành.
  • - Bên cạnh đó, TVSI bị phạt thêm 100 triệu đồng vì đăng ký và lưu ký trái phiếu không đúng thời hạn.
  • - Bị phạt 125 triệu đồng vì không lưu giữ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét của 01 nhà đầu tư tổ chức tham gia mua trái phiếu chào bán riêng lẻ.
  • - Bị phạt 70 triệu đồng do chậm công bố nhiều nội dung như báo cáo định kỳ hàng quý của đại lý phát hành, báo cáo cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu, tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu...
  • - Ngoài ra, TVSI còn bị phạt 150 triệu vì vi phạm quy định về hạn chế đầu tư. Cụ thể, trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 8.2022, nhiều thời điểm giá trị đầu tư vào trái phiếu của công ty này vượt 70% giá trị vốn chủ sở hữu.

Theo thông tin công bố trên trang thông tin của TVSI, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (mã: TVSI) được thành lập từ năm 2006, là công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ: Môi giới chứng khoán, chứng khoán, tài chính, tự doanh chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính doanh nghiệp.

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo