Trực quan tương tác trên dữ liệu lớn trong kế toán – Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh

14:30 07/06/2024
Cỡ chữ

TS. Trịnh Hiệp Thiện
ThS. Đặng Thị Minh Trang

Tóm tắt
Ngày nay, với sự phát triển của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và dữ liệu lớn, các kế toán khi làm việc phải xử lý nhiều nguồn thông tin đòi hỏi các hình thức tạo báo cáo trực quan tương tác. Với sự phổ biến ngày càng tăng của trực quan tương tác, nghiên cứu này nhằm khám phá hiện trạng sử dụng chúng trong công việc của kế toán doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, nghiên cứu cũng kiểm định những rào cản về con người ảnh hưởng đến việc áp dụng trực quan tương tác trên dữ liệu lớn trong kế toán. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự khác biệt khi kế toán sử dụng các loại trực quan tương tác đơn giản và nâng cao. Khi kế toán sử dụng các kỹ thuật tương tác càng ít, nhận thức về mức độ dễ sử dụng chúng của kế toán càng thấp. Mức độ quen thuộc của kế toán với các trực quan nâng cao càng thấp, việc sử dụng và nhận thức về mức độ dễ sử dụng chúng của kế toán viên càng thấp.
Từ khóa: dữ liệu lớn, kế toán, trực quan dữ liệu, trực quan tương tác.
Abstract
Nowadays, with the development of Industry Revolution 4.0 and big data, accountants must work with multiple sources of information that require interactive visual reports. Together with the increasing popularity of interactive visualization, this study aims to explore the current state of its usage by accountants in Ho Chi Minh City. Simultaneously, the study also examines the human and technological barriers affecting the application of interactive visualization to big data in accounting. Research results indicate that there are differences when accountants use simple and advanced types of interactive visualizations. The fewer accountants use interactive techniques, the less they perceive them as easy to use. The less familiar an accountant is with advanced visualizations, the less they use them and perceive them as easy.
Keywords: big data, accounting, data visulization, interactive visualization.
JEL Classifications: M40, M41.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202403
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo