Tỉnh ủy Tiền Giang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa tập trung phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

23:24 30/01/2023
Cỡ chữ

Về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tăng 4,1%; kim ngạch xuất khẩu tăng 20,8%; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội tăng 3%; chi đầu tư phát triển tăng 26,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tuy giảm 6,6% so với cùng kỳ nhưng vẫn đạt 55,9% so với Nghị quyết năm, trong đó, thu nội địa đạt 56,5%; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 74,3% so với Nghị quyết năm (đạt cao nhất trong các năm gần đây). Sản xuất nông nghiệp được ổn định, công nghiệp tăng trưởng khá; hoạt động thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, xuất khẩu tăng; thu hút đầu tư tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh với tinh thần không chủ quan, không lơ là, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi dịch bệnh phát triển trở lại; đến nay, dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát, khống chế, số ca nhiễm mới liên tục giảm, các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội dần được phục hồi, ổn định, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo (đã giải quyết việc làm cho 7.019 lao động, đạt 58,5% so với Nghị quyết năm là 12.000 lao động); quốc phòng – an ninh trật tự được giữ vững, tình hình phạm tội về trật tự xã hội giảm 58,4%, tai nạn giao thông đường bộ giảm mạnh trên cả 3 mặt: Giảm 38% về số vụ, 5,1% về số người chết và 58% về số người bị thương so với cùng kỳ năm 2021.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể luôn được chú trọng; công tác dân vận có chuyển biến tích cực, tư tưởng và tâm trạng của nhân dân cơ bản ổn định khi các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới. Các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức tốt việc triển khai và thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý ở từng cấp. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện quyết liệt; triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 21; Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại hội nghị về công tác giám định, định giá tài sản; Thông báo Kết luận 12-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;… Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị,…; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nơi có nhiều tố cáo, khiếu nại, dư luận xã hội quan tâm. Cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, trọng liêm sĩ, danh dự; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,… nên không xảy ra vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các giải pháp; xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian sớm nhất.

Tiếp tục chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tăng cường công tác dự báo, nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất triển khai các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp trên tất cả các lĩnh vực. Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; xây dựng nền hành chính hiện đại gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chính quyền số, các cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo:PV

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo