Thứ Ba, 4/10/2022

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm nhiều loại phí, lệ phí thêm...

(TCKT&KT online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí,...

Khai mạc Tọa đàm “Cơ sở lý luận về pháp luật Kiểm toán nhà...

(TCKT&KT online) - Sáng 23/11, KTNN tổ chức Tọa đàm Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Cơ sở lý luận về...

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán...

(TCKT&KT online) - Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) lần thứ 6, Khóa...

Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chủ nhiệm Khóa VII – Câu lạc...

(TCKT&KT online) - Ngày 25/6/2021, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chủ nhiệm Khóa VII – Câu lạc bộ Kế...

Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử...

(TCKT&KT online) - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh...

Bộ trưởng Bộ Y tế: Có thể xuất hiện tiếp các biến chủng mới...

Trên thế giới, dự báo dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có khả năng kiểm soát trong năm 2021. Nguy cơ...