Thúc đẩy chuyển đổi số tại các tập đoàn, tổng công ty trong Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

21:07 06/07/2023
Cỡ chữ

05723dean06

Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ngày 5/7

Buổi làm việc do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công An, Tổ Phó Thường trực Tổ công tác, và ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Uỷ Ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chủ trì.

Đề án 06 được phê duyệt theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022, tập trung phát triển các ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia từ năm 2022 đến 2025, với tầm nhìn đến năm 2030.

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Uỷ Ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho biết, Uỷ Ban đã thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định 06. Từ khi thành lập đến nay, Tổ công tác triển khai Đề án 06 đã rà soát nhiệm vụ theo Quyết định 06 và đưa ra chương trình hành động cụ thể tại Uỷ Ban cũng như 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc.

Trong Uỷ Ban, có một số đơn vị sở hữu nguồn lực mạnh về chuyển đổi số và hạ tầng số như VNPT, Mobifone, EVN, Petrolimex...

Mục tiêu của việc thúc đẩy chuyển đổi số trong Uỷ Ban và 19 tập đoàn, tổng công ty bao gồm: tiếp tục phát triển và ứng dụng dữ liệu về dân cư phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, liên kết chặt chẽ với cải cách hành chính, xây dựng và phát triển Chính phủ số trong Uỷ Ban vàhoạt động chuyển đổi số tại 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc.

Đồng thời, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cho từng ngành và lĩnh vực kinh doanh, thực hiện liên thông và kết nối với các cơ sở dữ liệu của các đơn vị trong Uỷ Ban và 19 tập đoàn, tổng công ty. Nâng cao khả năng quản trị, chỉ đạo và điều hành dựa trên dữ liệu của doanh nghiệp thông qua việc áp dụng các giải pháp chuyển đổi số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nội bộ các tập đoàn, tổng công ty để đáp ứng nhu cầu quản trị doanh nghiệp và theo lộ trình đã đề ra theo Đề án 06.

Uỷ Ban sẽ tổ chức xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành số áp dụng tại các tập đoàn, tổng công ty nhằm xác định đúng mức độ và lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Đây là một phần quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Đề án 06: Lợi ích cho EVN và khách hàng

Trong báo cáo tại buổi làm việc này, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, EVN đã được giao nhiệm vụ kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDL Dân cư) thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) để cung cấp 2 dịch vụ là: cấp điện mới từ lưới điện hạ áp và thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện.

Ngay từ tháng 01/2022, EVN đã hợp tác với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ và các cục trong lĩnh vực an toàn thông tin của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng nhau, họ đã thực hiện kết nối kỹ thuật, kiểm tra điều kiện an toàn, bảo mật thông tin, tái cấu trúc quy trình nghiệệp và hoàn thành nhiệm vụ của EVN. Như vậy, EVN đã hoàn thành nhiệm vụ này sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch, vượt xa mong đợi.

Nỗ lực hợp tác giữa Chính phủ và Uỷ Ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp thể hiện cam kết thúc đẩy chuyển đổi số trong các tập đoàn và tổng công ty thuộc sở hữu Nhà nước. Bằng cách tận dụng các ứng dụng dữ liệu và các sáng kiến số, các doanh nghiệp này nhằm nâng cao hoạt động, cải thiện dịch vụ và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo