Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ

05:43 25/07/2023
Cỡ chữ
he thong dien
Hệ thống điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu của Công ty CP Cao su Miền Nam

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-HCVN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023–2025 và các năm tiếp theo.

Quyết định hướng đến mục tiêu tổng quát là bảo đảm sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, ổn định sản xuất, góp phần duy trì an ninh năng lượng, đạt mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và đất nước trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

Cụ thể, trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm đối với các nhà máy sản xuất và tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm đối với các trụ sở văn phòng. Giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời các tòa nhà và văn phòng.

Đến năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường giao thông nội bộ, hành lang trong khuôn viên trụ sở văn phòng và nhà máy sử dụng đèn chiếu sáng LED. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà văn phòng trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam sử dụng điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu.

Để hoàn thành các mục tiêu này, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hướng đến các giải pháp cụ thể. Đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thực hiện hiệu quả quy định về tiết kiệm điện, các quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại trụ sở Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đảm bảo hằng năm tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Theo đó, giải pháp thực hiện là phổ biến, tuyên truyền và quán triệt nghiêm việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa ý thức và trách nhiệm tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm.

Bên cạnh đó, đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện. Nghiên cứu, lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia. Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng khuôn viên, hành lang và đẩy nhanh quá trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết.

Đối với các đơn vị thuộc Tập đoàn, các Công ty TNHH MTV, Ban quản lý dự án của Tập đoàn, các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp, căn cứ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 20232025 và các năm tiếp theo của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, thống nhất trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành của đơn vị xây dựng Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo của đơn vị (Kế hoạch), đảm bảo hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm đối với các nhà máy sản xuất và tối thiểu 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm đối với các trụ sở văn phòng. Việc ban hành Kế hoạch phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Về các giải pháp, khuyến khích tham gia thỏa thuận tự nguyện thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, lắp đặt điện mặt trời mái nhà và tư vấn thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Xây dựng phương án huy động hệ thống phát điện dự phòng trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

Ngoài ra, nghiên cứu, lắp đặt (hoặc hợp tác đầu tư lắp đặt) hệ thống điện mặt trời áp mái, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời; nghiên cứu, lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng sinh khối vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 01 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm, rà soát, đảm bảo việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm điện có liên quan.

Khuyến khích xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ, xây dựng và thực hiện các mục tiêu, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm.

Tăng cường thúc đẩy các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng tiên tiến, thúc đẩy cải tiến công nghệ trong các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng, tối ưu hóa nguyên liệu sản xuất, loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu, tiếp tục nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng thông qua đầu tư các dự án tiết kiệm năng lượng.

Triển khai và áp dụng các hướng dẫn kỹ thuật về tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khai thác và sử dụng cẩm nang công nghệ về tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng trên cả nước.

Phổ biến, tuyên truyền và quán triệt nghiêm việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa ý thức và trách nhiệm tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm đối với những trường hợp vi phạm các quy định về tiết kiệm điện tại đơn vị mình.

Nguồn: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo