Tập đoàn Bảo Việt bị giám sát tài chính

14:58 22/06/2023
Cỡ chữ

Vừa qua, Bộ Tài chính đã gửi dự thảo Kế hoạch giám sát tài chính năm 2023 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Bộ đại diện tới cơ quan quản lý để lấy ý kiến.

tap-doan-bao-viet

Nguồn ảnh: Internet.

Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến thực hiện giám sát tài chính đối với 5 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC); Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX); Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); Công ty TNHH Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott); và Tập đoàn Bảo Việt (BVH).

Phương thức giám sát là thực hiện trực tiếp (kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp) và gián tiếp (theo dõi, kiểm tra tình hình doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính, thống kê…).

Đối với Tập đoàn Bảo Việt, Bộ Tài chính thực hiện giám sát gián tiếp các nội dung sau:

Việc bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, bao gồm: Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp; tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động; tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu; tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp; hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cuối cùng là giám sát việc cơ cấu lại vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết.

loi-nhuan-tai-tap-đoan-bao-viet-1

Trước đây, khi nhắc đến Tập đoàn Bảo Việt, người ta nghĩ ngay đến một tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Việt Nam nhưng nhiều năm gần đây, Tập đoàn này đã mở rộng đầu tư đa ngành với các dịch vụ tài chính như bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư, môi giới, quản lý quỹ, bất động sản… và mảng chính bảo hiểm đang mất dần "ngôi vương".

Hoạt động kinh doanh tại Bảo Việt cũng có lúc thăng trầm tùy từng giai đoạn. Theo đó, vào năm 2017, lợi nhuận tại Bảo Việt đạt hơn 1.600 tỷ đồng tuy nhiên các năm 2018, 2019, 2020 lợi nhuận đi xuống. Mãi đến năm 2021 doanh nghiệp mới ghi nhận gần 2.400 tỷ đồng lãi sau thuế nhưng năm 2022 lại giảm còn 1.625 tỷ đồng.

3 tháng đầu năm 2023, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 9.846 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 546 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của Bảo Việt đạt hơn 220.461 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Nợ phải trả ghi nhận hơn 198.653 tỷ đồng, tăng hơn 1.800 tỷ đồng, tương đương tăng 10% so với đầu năm. Trong khi đó vốn chủ sở hữu chỉ tăng nhẹ 3% lên hơn 21.807 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm 2023, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt là 9,1 lần.

Đáng chú ý, về tình hình tài chính tại Bảo Việt ghi nhận nhiều năm liên tiếp nợ dài hạn vượt quá tài sản dài hạn và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

loi-nhuan-tai-tap-đoan-bao-viet-2

Giữa tháng 5/2023, Tập đoàn Bảo Việt phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/6 tại Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 5/6/2023.

Những nội dung quan trọng sẽ được trình tới các cổ đông trong đại hội tới như báo cáo hoạt động của ban điều hành và Hội đồng Quản trị (HĐQT), kế hoạch kinh doanh năm 2023; phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Trọng Tuyến
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
partner-01
partner-06
partner-03
partner-04
partner-07
partner-08
partner-09

Thông báo