Sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

08:05 13/05/2023
Cỡ chữ
c-ngoc-2
Bà Bùi Thị Minh Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán - phổ biến các nội dung sửa đổi, bổ sung  của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán. / https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tiếp tục Kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2023, chiều 12/5, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán. Cuộc tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở KTNN và trực tuyến tới 12 điểm cầu các KTNN khu vực.

Tại buổi tập huấn, bà Bùi Thị Minh Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán - cho biết: Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được ban hành theo Quyết định số 01/2023/QĐ-KTNN ngày 10/01/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán tuân thủ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN và các quy định của pháp luật có liên quan; phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN; tránh rủi ro và đảm bảo chất lượng trong hoạt động kiểm toán; giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ mẫu biểu; tăng cường trách nhiệm của tổ trưởng, trưởng đoàn kiểm toán và kiểm toán trưởng; tăng cường việc thu thập và kiểm soát bằng chứng kiểm toán.

Hệ thống sửa đổi, bổ sung hầu hết các mẫu biểu, chỉ có 11 mẫu biểu hồ sơ chung không sửa nội dung, như: Thông báo kết luận của lãnh đạo KTNN tại cuộc họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán, văn bản về việc đề nghị đơn vị giải trình phát hiện kiểm toán, biên bản họp tổ kiểm toán…

Các mẫu biểu sửa gồm: Kế hoạch kiểm toán (KHKT) tổng quát; KHKT chi tiết; công văn kiểm tra, đối chiếu; biên bản xác nhận số liệu; biên bản kiểm toán (biên bản làm việc); biên bản kiểm toán tại cục (hoặc chi cục) thuế/ hải quan; biên bản kiểm toán tại quận, huyện, thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn); báo cáo kiểm toán (BCKT); tờ trình thẩm định, xét duyệt dự thảo BCKT; tờ trình phát hành BCKT; tờ trình về việc xin phát hành thông báo kết quả kiểm toán; thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết; thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán qua kiểm toán, đối chiếu; công văn thông báo kết quả, kiến nghị kiểm toán; đề cương khảo sát.

tc-2
Các đại biểu dự cuộc tập huấn. Ảnh: Anh Tuấn

Bên cạnh đó, Hệ thống giảm được 2 mẫu biểu do ghép biên bản kiểm toán (BBKT) tại cục (chi cục) thuế với hải quan và ghép BBKT tại quận, huyện, thị xã với BBKT tại xã, phường, thị trấn; bỏ mẫu Thông báo kết quả kiểm toán của đoàn kiểm toán để giảm thủ tục hành chính.

KTNN bổ sung 2 mẫu biểu: Tờ trình đề nghị phát hành thông báo kết quả kiểm toán do trưởng đoàn lập, trình kiểm toán trưởng; công văn thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Số, ký hiệu các mẫu biểu trong hồ sơ chung cũng được sửa đổi để đảm bảo logic, khoa học, tránh trùng lặp và rõ ràng hơn.

63 mẫu biểu với 700 trang nay giảm còn 62 mẫu biểu với 613 trang (chủ yếu do giảm một số phụ lục và ghép một số mẫu biểu, bỏ quy định số trang đối với một số nội dung để linh hoạt hơn).

Hệ thống đã sửa đổi thời gian lập và phê duyệt KHKT chi tiết. Cụ thể, trước đây, lập KHKT chi tiết cùng với kế hoạch kiểm toán tổng quát để ban hành quyết định kiểm toán. Tuy nhiên, việc này còn bất cập, do vậy, hiện nay,  theo quy định mới, KHKT chi tiết được phê duyệt sau 2 ngày kiểm toán tại đơn vị nhằm giảm tải thời gian cho tổ trưởng và đảm bảo thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về đơn vị.

Trước đây, Thông báo kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết phát hành cùng với thời gian phát hành BCKT. Hiện nay, theo quy định mới, thông báo này sẽ được phát hành chậm nhất 10 ngày kể từ khi phát hành BCKT.../.

Nguồn: Sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo