Sắp vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

11:27 04/07/2023
Cỡ chữ

Bộ Tài chính vừa thông tin về tiến độ chuẩn bị khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

trai_phieu_doanh_nghiep

Ảnh minh họa. (Nguồn: thoibaonganhang.vn)

Cụ thể, về hoàn thiện khung pháp lý cho việc tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Về các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang phối hợp cùng các Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) rà soát, chấp thuận các Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ của VSDC, Quy chế thành viên giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ và Quy chế giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và VSDC đã hoàn tất giai đoạn kiểm thử cuối cùng và sẵn sàng đưa hệ thống giao dịch, hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ đi vào vận hành. UBCKNN sẽ trình Bộ Tài chính trước khi chấp thuận đưa hệ thống giao dịch, hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ vào vận hành chính thức.

Ngày 14/6/2023, UBCKNN đã có Công văn số 3638/UBCK-PTTT chấp thuận về mặt nguyên tắc đối với việc lựa chọn Ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Ngoại thương là ngân hàng thanh toán để tiến hành kết nối thử nghiệm hệ thống với VSDC và một số thành viên lưu ký.

Hiện nay, UBCKNN đang thực hiện thủ tục chấp thuận NHTM làm ngân hàng thanh toán cho giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho NHTM cổ phần Ngoại Thương sau khi VSDC có Công văn xác nhận về việc hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật của NHTM cổ phần Ngoại Thương đã đảm bảo thực hiện việc thanh toán giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ, đồng thời xác nhận việc kiểm thử thành công đối với hệ thống kết nối thanh toán giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ của NHTM cổ phần Ngoại Thương.

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Phó Tổng Biên Tập
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo