Quảng Nam: Cục Thuế chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế đồng bộ với căn cước công dân

15:54 15/05/2024
Cỡ chữ
(Kế toán & Kiểm toán) - Cục Thuế Quảng Nam cho biết, tỉnh này có đến 163.763 mã số thuế cá nhân phải thực hiện rà soát. Tính đến ngày 6/5/2024, cục thuế đã khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 101.767 mã số thuế, đạt tỷ lệ 62,1%.

Kiện toàn Tổ chỉ đạo, Tổ triển khai rà soát chuẩn hóa dữ liệu

Theo ông Nguyễn Văn Tiếp - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, đến nay việc rà soát mã số thuế đã chuyển sang giai đoạn 2 theo lộ trình của Tổng cục Thuế. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ nỗ lực chuẩn hóa mã số thuế đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình của Tổng cục Thuế.

Ngay từ những ngày đầu triển khai giai đoạn 2, Cục Thuế Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 497/QĐ-CTQNA ngày 16/1/2024 về việc kiện toàn Tổ chỉ đạo, Tổ triển khai rà soát chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Theo đó, các đơn vị trực thuộc cục thuế đã dốc mọi nguồn lực thực hiện rà soát, chuẩn hóa mã số thuế đảm bảo sớm đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sớm sử dụng mã số định danh thay cho mã số thuế.

Kết quả thực hiện rà soát chuẩn hóa mã số thuế đến ngày 6/5/2024, có 163.763 mã số thuế rà soát lần đầu ưu tiên thực hiện thuộc 4 nhóm đối tượng: Nhóm 1 là người nộp thuế (NNT) cần rà soát qua cơ quan chi trả; nhóm 2 là NNT sử dụng đất phi nông nghiệp; nhóm 3 là hộ kinh doanh có nợ/nộp thừa, có thông tin căn cước công dân (CCCD) và nhóm 4 là các cá nhân khác không thuộc nhóm 1,2,3 nêu trên nhưng có phát sinh nghĩa vụ nợ/nộp thừa đến thời điểm rà soát.

anh5-1
Ngành Thuế đang đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi mã số thuế theo định danh cá nhân. Ảnh: TL.

Trong đó đã khớp đúng với Bộ Công an 101.767 mã số thuế, đạt tỉ lệ 62,1%. Bên cạnh đó có 61.837 mã số thuế đã thực hiện rà soát, áp dụng nhiều giải pháp nhưng chưa có đủ thông tin để chuẩn hóa đã cập nhật vào 10 trạng thái trên hệ thống TMS.

Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn hóa dữ liệu nhanh chóng

Đối với nhóm 1 - nhóm NNT phải rà soát thông qua cơ quan chi trả đã thực hiện rà soát khớp đúng 15.840 mã số thuế trên tổng 22.369 mã số thuế phải rà soát, đạt tỉ lệ 70,8%.

Đối với nhóm 3 - nhóm NNT là hộ kinh doanh có nợ/nộp thừa, có CCCD đã thực hiện rà soát khớp đúng 1.239 mã số thuế trên tổng 1.729 mã số thuế phải rà soát, đạt tỉ lệ 71,7 %.

Đối với nhóm 4 - nhóm cá nhân khác còn lại không thuộc nhóm 1,2,3 đã thực hiện rà soát khớp đúng 7.886 mã số thuế trên tổng 18.350 mã số thuế phải rà soát, đạt tỉ lệ 43%.

Riêng đối với nhóm 2 - nhóm NNT sử dụng đất phi nông nghiệp với số lượng mã số thuế phải rà soát là 121.202 mã số thuế chiếm tỉ lệ 74,1% số lượng mã số thuế cá nhân phải ưu tiên rà soát, là nhóm đối tượng có số lượng rà soát nhiều nhất với thành phần rà soát phức tạp và khó khăn nhất, đang được ưu tiên đẩy mạnh thực hiện. Đến nay toàn tỉnh đã rà soát chuẩn hóa khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia 76.802 mã số thuế, nâng tỉ lệ rà soát khớp đúng của riêng nhóm 2 là 63,3%.

Bên cạnh đó, có 205.844 mã số thuế thuộc nhóm đối tượng 5 (không thuộc nhóm 1,2,3,4 nêu trên). Khi NNT phát sinh các giao dịch với cơ quan thuế thì cơ quan thuế chủ động rà soát, yêu cầu NNT thay đổi, cập nhật thông tin đăng ký thuế trước khi thực hiện thủ tục với cơ quan thuế.

“Để có được thành tích như vậy, bên cạnh những nỗ lực không ngừng nghỉ của công chức thuế, còn có sự đồng lòng vào cuộc, phối hợp thực hiện cung cấp thông tin dữ liệu dân cư của cơ quan Công an và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam mà cơ quan thuế tiếp cận được nguồn dữ liệu dân cư để rà soát, chuẩn hóa được nhanh chóng và hiệu quả hơn” - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam cho hay. 

 

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo