PVFCCo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

06:05 28/06/2023
Cỡ chữ

f1edd4e66cab85f5dcba

Toàn cảnh phiên họp

Phiên họp đã diễn ra thành công với sự tham gia của nhiều cổ đông quan trọng, bao gồm ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Tập đoàn và ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đại diện cho Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), cùng với ông Hoàng Trọng Dũng - Chủ tịch HĐQT và ông Lê Cự Tân - Tổng giám đốc của PVFCCo. Đặc biệt, có sự tham dự của 173 cổ đông đại diện cho 74,28% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

0a7e25759d3874662d29

Ông Lê Xuân Huyên phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, ĐHĐCĐ đã nghe và thông qua các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch cho năm 2023, bao gồm báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành. Đồng thời, các điều chỉnh trong Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cũng đã được thông qua. Ngoài ra, ĐHĐCĐ còn quyết định về đăng ký ngành nghề kinh doanh và phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Các vấn đề nhân sự như thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cũng đã được miễn nhiệm, bầu mới và bầu lại.

PVFCCo đã ghi nhận được kết quả ấn tượng trong năm 2022. Trước những biến động chính trị và kinh tế, PVFCCo đã tận dụng các điều kiện thuận lợi và đạt được nhiều thành công. Sản lượng Urê đạt mức kỷ lục 917.000 tấn, xuất khẩu 190.000 tấn; tổng doanh thu đạt 19.013 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5.585 tỷ đồng. Công ty cũng đã chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức kỷ lục 70%. Nhờ những thành tích này, PVFCCo đã được xếp thứ 2 trong Top 10 Doanh nghiệp hiệu quả nhất của VnReport và nằm trong Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam theo tạp chí Forbes Việt Nam.

Tuy năm 2023 đối diện với nhiều thách thức, như giá phân bón giảm và giá nguyên liệu đầu vào tăng, cùng với việc dừng máy Nhà máy Đạm Phú Mỹ để bảo dưỡng, PVFCCo đã đặt kế hoạch thận trọng với doanh thu hợp nhất dự kiến là 17.372 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.250 tỷ đồng và chia cổ tức 40%. Tuy nhiên, đây là các mục tiêu đầy thách thức, đòi hỏi nỗ lực lớn để hoàn thành.

Tại phiên họp, ĐHĐCĐ đã tiến hành miễn nhiệm, bầu mới, bầu lại một số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Theo đó, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Louis Nguyễn theo đơn từ nhiệm; hết nhiệm kỳ TV HĐQT đối với ông Lê Cự Tân; hết nhiệm kỳ TV BKS ông Lê Vinh Văn và ông Lương Phương.

Đồng thời, thông qua bầu cử công khai tại phiên họp đã bầu các TV HĐQT mới gồm ông Nguyễn Ngọc Anh, ông Hồ Quyết Thắng và TV BKS gồm bà Trần Thị Phượng, ông Lương Phương (tái cử).

Các cổ đông đã bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi trước những thành công của PVFCCo trong năm 2022. Họ kỳ vọng và tin tưởng rằng Tổng công ty sẽ tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả và phát triển trong tương lai. Tại phiên họp, các ý kiến của cổ đông tập trung vào các vấn đề như nguồn khí, giá khí, tiềm năng các dự án hóa chất, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, giá cả và thị trường phân bón, thuế VAT phân bón và các vấn đề khác. Đoàn chủ tịch và Ban điều hành của PVFCCo đã ghi nhận, phản hồi và làm rõ các ý kiến này.

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Xuân Huyên đại diện cho Petrovietnam đã ghi nhận và đánh giá cao những thành công vượt bậc của PVFCCo trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông đã lưu ý rằng năm 2023 và tương lai sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, yêu cầu sự nỗ lực lớn từ toàn bộ ban lãnh đạo và nhân viên của PVFCCo. Là một cổ đông lớn, Petrovietnam cam kết tiếp tục hỗ trợ PVFCCo một cách tối đa. Ngoài ra, PVFCCo cần tập trung vào việc đẩy mạnh tái cấu trúc, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, đẩy nhanh triển khai các dự án hóa chất để khai thác tiềm năng từ xu hướng chuyển dịch năng lượng và chăm sóc tốt đời sống của nhân viên. Petrovietnam tin rằng, với truyền thống và tiềm lực hiện có, cùng với sự hỗ trợ từ Petrovietnam và các cổ đông PVFCCo sẽ vượt qua các thách thức và tiếp tục phát triển trong tương lai.

Nghị quyết và Biên bản phiên họp sẽ được PVFCCo công bố trong thời hạn quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho sự minh bạch và trao đổi thông tin đối với cổ đông và công chúng.

PVFCCo đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, mang lại sự tin tưởng và sự phấn khởi cho cổ đông và toàn thể nhân viên. Với sự cam kết và nỗ lực của mọi người liên quan, PVFCCo hy vọng sẽ vượt qua những thách thức, đạt được mục tiêu kinh doanh và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của ngành phân bón và nền kinh tế Việt Nam.

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo