Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành

09:05 19/04/2023
Cỡ chữ
19

Đồ họa dự án sân bay Long Thành. https://tapchiketoankiemtoan.vn

Theo Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 18/4, Tổ trưởng Tổ công tác là đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các Phó Tổ trưởng gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tổ phó thường trực); đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các Ủy viên gồm: Đồng chí Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ; đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường; đồng chí Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng; đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Về chức năng và nhiệm vụ, Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, xử lý khó khăn vướng mắc, tháo gỡ cơ chế kịp thời, đảm bảo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tổ công tác cũng có nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai chỉ đạo thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đảm bảo tiến độ chất lượng.

Tổ công tác chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình triển khai Dự án, chủ động và kịp thời hỗ trợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020.

Hàng tháng, Tổ công tác có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong chính sách để triển khai đầu tư, quản lý, khai thác Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do các đơn vị đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan thường trực Tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Tổ công tác giao.

Tiến Dũng. vneconomy.vn

Nguồn: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành

https://tapchiketoankiemtoan.vn

Trang Hoàng
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
partner-01
partner-06
partner-03
partner-04
partner-08
partner-09

Thông báo