Petrolimex được vinh danh Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023

22:56 16/08/2023
Cỡ chữ

800976936e91bccfe580

Đại diện Brand Finance trao chứng nhận “Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023” tới đại diện Petrolimex 

427622a919aacbf492bb

Sự kiện được Brand Finance và Công ty tư vấn thương hiệu Mibrand Việt Nam tổ chức thường niên từ năm 2015 cho đến nay, căn cứ kết quả nghiên cứu độc lập của Brand Finance dựa trên dữ liệu nghiên cứu thị trường nhằm mục đích tìm kiếm và tôn vinh các thương hiệu giá trị nhất Việt Nam cũng như tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ hơn và hiểu thêm tầm quan trọng của phát triển thương hiệu theo hướng bền vững đối với doanh nghiệp.

Petrolimex nhiều năm liền được bình chọn vào danh sách thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam. 

Kết quả bình chọn năm 2023 tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu Petrolimex trên cơ sở phương pháp định giá thương hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn của ISO (ISO 10668 về tiêu chuẩn định giá); cho thấy sự ghi nhận của các nhóm công chúng đối với mô hình quản trị doanh nghiệp của Petrolimex khi đang tiệm cận theo các tiêu chuẩn cao nhất, minh bạch hơn, hiện đại hơn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế với các mục tiêu xã hội, môi trường, cũng như cam kết hướng tới năng lượng xanh vì một tương lai phát triển bền vững.

Giá trị thương hiệu được hiểu là lợi ích kinh tế ròng mà chủ sở hữu thương hiệu sẽ nhận được thông qua cấp giấy phép cho thương hiệu trong thị trường mở. Bên cạnh đó, Brand Finance xác định sức mạnh tương đối của các thương hiệu thông qua thẻ điểm cân bằng gồm các số liệu đánh giá hoạt động đầu tư tiếp thị, vốn cổ đông và hiệu quả kinh doanh. Tuân thủ ISO 20671, đánh giá của Brand Finance về vốn cổ đông kết hợp với dữ liệu gốc trong nghiên cứu thị trường từ hơn 150.000 người tham gia phỏng vấn tại 38 quốc gia thuộc 31 lĩnh vực.
Chúc Toàn
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo