Những việc làm trước thềm Đại hội Đại biểu VAA lần thứ VII

12:11 10/05/2024
Cỡ chữ
(Kế toán & Kiểm toán) - Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VII (2024 - 2029) đã và đang được chuẩn bị khẩn trương tích cực. Lãnh đạo Hiệp hội đã quyết định tổ chức Đại hội VII và Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội (1994 - 2024) tại Hà Nội ngày 24/5/2024. Đại hội là sự kiện quan trọng của tổ chức nghề nghiệp đã có 30 năm hoạt động, là ngày hội của những người làm tài chính, kế toán và kiểm toán, những người hành nghề và yêu mến nghề kế toán - kiểm toán Việt Nam.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục đổi mới, tiếp tục hội nhập ngày càng sâu và toàn diện vào kinh tế khu vực và thế giới. Đây cũng là giai đoạn phát triển khoa học công nghệ, giai đoạn phát triển mới của nghề nghiệp kế toán - kiểm toán của Việt Nam và của thế giới trong một bối cảnh địa chính trị, của kinh tế có nhiều biến động, của làn sóng Cách mạng Công nghiệp 4.0, cách mạng công nghệ số với những tác động và đòi hỏi không nhỏ đến quá trình chuyển đổi và phát triển của nghề kế toán. Đây cũng là thời điểm nghề nghiệp kế toán trên phạm vi toàn cầu đã và đang có những đổi mới quan trọng về chức năng và vị thế nghề nghiệp, đang trong quá trình cải cách, nâng tầm và kết nối mạnh mẽ. 

bia-mau-2-chuanokok

Đại hội Kế toán quốc tế lần thứ 22 đã được tổ chức ở Mumbai - Ấn Độ tháng 11/2021, đã tạo khí thế mới, yêu cầu mới và chiến lược mới cho nghề nghiệp kế toán toàn cầu. 

Đại hội lần thứ 23 Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA) đã tổ chức ở Bangkok Thái Lan, với chủ đề “Tương lai Kế toán ASEAN”, đã tạo sự gắn kết và phát triển theo chiến lược mới của AFA, giai đoạn 2024 - 2027 của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Đại hội nhiệm kỳ VII sẽ là dịp để Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổng kết    đánh giá thực trạng nghề nghiệp kế toán - kiểm toán Việt Nam, đúc rút những bài học từ những thành công và chưa thành công, để hoạch định chiến lược cho xây dựng và phát triển một tổ chức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán Việt Nam thống nhất, chuyên nghiệp và chất lượng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp kiến tạo đất được, xây dựng và phát triển kinh tế thị trường, vì một nền tài chính quốc gia lành mạnh và minh bạch.

Chủ đề Đại hội VII sẽ là: “Tin cậy - Chuyên nghiệp - Phát triển”. Đó là ý tưởng và mục đích tiếp tục đổi mới mạnh hơn nữa, phát triển mạnh hơn nữa tổ chức nghề nghiệp, các hoạt động nghề nghiệp kế toán - kiểm toán Việt Nam, tạo dựng và nâng cao mức độ tin cậy, tính chuyên nghiệp, tính thống nhất và chất lượng của VAA, một tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập, trong một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên, có thể lựa chọn chủ đề phù hợp và ý nghĩa hơn trên nguyên tắc xác định cho được mục đích và định hướng hoạt động của VAA trong nhiệm kỳ VII, nhiều thời cơ và thách thức cho nghề nghiệp.

Hiệp hội đã chủ động triển khai các công việc chuẩn bị để có thể tổ chức Đại hội thành công. Hội nghị Thường vụ BCH lần thứ 6, 7, 8 và các Hội nghị BCH lần thứ 9, 10, 11 và 12 đã thảo luận và nghị quyết nhiều nội dung quan trọng, xác định từng nhiệm vụ, từng công việc, phân công các ủy viên thường vụ, ủy viên BCH đảm nhiệm và chỉ đạo triển khai các công việc. 

Ban Tổ chức Đại hội và 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội đã được thành lập, với quy định cụ thể về những việc phải làm, thời gian phải hoàn thành và phân công cụ thể thành nhiệm vụ cho từng thành viên.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng cho sự thành công của Đại hội và là nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện là phải chuẩn bị báo cáo chính trị, tổng kết và đánh giá thật sâu sắc, vừa định tính và vừa định lượng những kết quả hoạt động nhiệm kỳ VI, đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ VII. Đồng thời, nêu được các giải pháp mạnh và thiết thực, để tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tăng cường chất lượng hoạt động của VAA. Báo cáo mang tính tổng hợp, xúc tích và đầy đủ. Qua đó, chuẩn bị các báo cáo kiểm điểm của BCH Khóa VI, báo cáo hoạt động kiểm tra và báo cáo tài chính nhiệm kỳ. Nội dung các báo cáo đã được thảo luận tại các hội thành viên trong BCH làm rõ kết quả đã đạt được, đưa ra những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân. Từ đó, xác định được mục tiêu và các nhiệm vụ, cũng như các giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

Công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất thận trọng và nghiêm túc. Thường vụ và BCH đã thảo luận và nghị quyết về đề án nhân sự cho nhiệm kỳ VII, với mục tiêu Ban Thường vụ và BCH Nhiệm kỳ VII phải chất lượng, mạnh và hoạt động có hiệu quả. Nhân sự BCH nhiệm kỳ VII được đề cử từ các hội thành viên, trên nguyên tắc: tự nguyện tham gia, có năng lực, uy tín và có điều kiện tham gia đóng góp cho hoạt động của tổ chức nghề nghiệp.

Công tác khánh tiết, công tác hậu cần đã và đang được chuẩn bị rất tích cực. Tham dự Đại hội có 300 đại biểu, trong đó có 250 đại biểu chính thức là hội viên VAA từ các hội thành viên đại diện cho những người làm kế toán - kiểm toán trong phạm vi cả nước.

Công tác thi đua khen thưởng đã được triển khai rất tích cực và khá sớm. Liên tục các năm trong nhiệm kỳ, Hiệp hội đã đạt nhiều thành tích, được nhà nước và các Bộ, ngành đánh giá, ghi nhận và khen thưởng. Hiệp hội đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất năm 2019. 

Trong 5 năm (2019 - 2023) VUSTA đã 03 lần tặng bằng khen và cờ thi đua về thành tích xuất sắc cho VAA: năm 2019, 2022 và 2023. Liên tục 5 năm 2019 - 2023, Chi bộ Văn phòng VAA đề đạt danh hiệu “Chi bộ Trong sạch - Vững mạnh - Xuất sắc” và được tặng bằng khen của Đảng bộ VUSTA. 

Năm 2023, Ban Đối ngoại Trung ương tặng bằng khen cho VAA về thành tích đối ngoại nhân dân. Bên cạnh đó, nhiều hội thành viên và hội viên đã vinh dự được trao tặng bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương của nhà nước, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và của VAA. 5 lãnh đạo VAA đã được vinh danh Trí thức tiêu biểu khoa học và công nghệ toàn quốc các năm 2015, 2017, 2019 và 2022. Hiệp hội đã xét chọn và đề nghị vinh danh Trí thức tiêu biểu khoa học và công nghệ toàn quốc năm 2024 cho 01 Ủy viên Thường vụ BCH. Hiệp hội đã trình hồ sơ đề nghị nhà nước khen thưởng VAA về thành tích hoạt động 5 năm, giai đoạn 2019 - 2024.

Công tác thông tin truyền thông đã được triển khai mạnh mẽ. Nhiều bài viết tổng kết đánh giá về hoạt động nghề nghiệp và về VAA, nhiều bài viết về yêu cầu và nhiệm vụ VAA, về nghề nghiệp kế toán - kiểm toán. Đặc biệt, các bài viết về kết quả và thành tựu hoạt động 30 năm qua của VAA đã được đăng tải trên các Tạp chí khoa học, trên các phương tiện thông tin đại chúng cả trong nước và ngoài nước.

Đại hội là một sự kiện trọng đại, là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạt động của tổ chức nghề nghiệp. Công tác chuẩn bị Đại hội được quan tâm từ Hội nghị BCHTW lần thứ 8 trên nhiều mặt rất kỹ lưỡng. Các ủy viên thường vụ, ủy viên BCH và hội viên, hội thành viên đã tham gia tích cực và trách nhiệm. Lãnh đạo, các thành viên và các hội viên của VAA đã coi đây là đợt sinh hoạt chính trị, là hoạt động thuộc trách nhiệm và quyền lợi của hội viên. Từ đó, có những đóng góp cho sự thành công của Đại hội. Chắc chắn, Đại hội sẽ thành công rực rỡ. Hội viên của VAA vui vẻ, hào hứng chào đón Đại hội và tham gia vào các hoạt động của Đại hội vì nghề nghiệp và lòng tự hào nghề nghiệp.

Ban Tổ chức Đại hội VII-VAA

PV
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo