thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

15:41 11/08/2023

Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng ngân hàng số tại các chi nhánh ngân hàng Sacombank địa bàn Hà Nội

Ths. Trần Kim Thoa
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Tóm tắt:
Nghiên cứu khám phá các nhân tố tác động đến ý định sử dụng ngân hàng số tại các chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tại Hà Nội. Nghiên cứu đã lấy mẫu gồm 278 phiếu khảo sát hợp lệ từ khách hàng của các chi nhánh Sacombank tại Hà Nội. Kết quả cho thấy, các nhân tố tác động tích cực bao gồm: “Cảm nhận dễ sử dụng” (β = 0,426), “Bảo mật, quyền riêng tư và độ tin cậy” (β = 0,286), “Chi phí giao dịch” (β = 0,176), “Nhận thức” (β = 0,154), “Tính năng của phần mềm ứng dụng” (β = 0,148), “Cảm nhận sự hữu ích” (β = 0,147). Qua đó, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm duy trì và phát triển lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số của Sacombank tại Hà Nội.
Từ khoá: Nhân tố ảnh hưởng, quyết định sử dụng, ngân hàng số
Abstract:
The study explores the factors affecting intention to use digital banking at branches of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) in Hanoi. The study sampled 278 valid questionnaires from customers of Sacombank's branches in Hanoi.  The results show that the positive factors include: “Perceived Ease of Use” (β = 0.426), “Security, Privacy and Trust” (β = 0.286), “Transaction Cost” (β = 0.176), “Awareness” (β = 0.154), “Apps Features” (β = 0.148), “Perceived Usefulness” (β = 0.147). Thereby, the author proposes some management implications to maintain and develop the number of customers using Sacombank's digital banking services in Hanoi.
Keywords: Influencing factors, decision to use, digital banking
JEL Classifications: G21, G29, G10
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.07202322

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top