Nêu bật những đóng góp của Kiểm toán nhà nước trên nhiều lĩnh vực

06:03 13/07/2023
Cỡ chữ
3-2-2
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Ly

Chiều 11/7, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ - Trưởng Tiểu ban Nội dung - Thư ký tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN - đã chủ trì cuộc họp lần 3 của Tiểu ban.

Tiểu ban Nội dung - Thư ký có nhiệm vụ xây dựng văn kiện phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, gồm: Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển của KTNN; Báo cáo Tổng kết công tác Đảng; Báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn; Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn thanh niên.

Theo Đề cương Văn kiện phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển KTNN sẽ tập trung làm rõ sự phát triển của KTNN qua 30 năm xây dựng và phát triển theo các mốc thời gian; những tác động, ảnh hưởng, sự đóng góp của KTNN đối với nền tài chính quốc gia, các đơn vị được kiểm toán, đối với các cơ quan có thẩm quyền (Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ). Đồng thời, các nội dung đánh giá so sánh với mục tiêu Chiến lược phát triển ngành theo từng giai đoạn/thời kỳ…

3 (2)
Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I  Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Tiểu ban - tham gia ý kiến xây dựng Đề cương.
Ảnh: Nguyễn Ly

Đối với Báo cáo tổng kết 30 năm công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, nội dung tập trung chủ yếu vào xây dựng và phát triển về hệ thống tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên có tính nổi bật, dấu ấn đối với xây dựng và phát triển của ngành theo các giai đoạn; sự tham gia, đóng góp các phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên đối với sự phát triển của ngành…

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Nội dung - Thư ký thống nhất với nội dung của Đề cương và đề xuất Thường trực Tiểu ban lưu ý thêm một số nội dung như: Nội dung Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển của KTNN cần nêu bật vai trò, những đóng góp quan trọng của KTNN trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực chung của Đảng, Nhà nước; vai trò, những đóng góp quan trọng, tác động to lớn của hoạt động KTNN đối với vấn đề quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của các đơn vị, bộ, ngành, địa phương và vấn đề quản trị tài chính quốc gia.

Bên cạnh đó, Báo cáo cần làm rõ vai trò và những đóng góp của KTNN trong việc tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quản lý, quản trị nền kinh tế nói chung và tài chính, tài sản công nói riêng; những đóng góp quan trọng của KTNN trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

2(1) (1)
Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên - Thành viên Tiểu ban - đề nghị Báo cáo tổng kết 30 năm cần làm rõ những đóng góp quan trọng của KTNN trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: Nguyễn Ly

Nội dung các Báo cáo tổng kết 30 năm của Đảng bộ KTNN, Công đoàn, Đoàn thanh niên nên được kết cấu theo từng giai đoạn phát triển của KTNN như Báo cáo tổng kết 30 năm.

Về định hướng phát triển KTNN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Báo cáo cần bám vào Chiến lược phát triển KTNN, tuy nhiên, nên biên tập thể hiện rõ tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của KTNN. Ngoài ra, nên bổ sung những giải pháp cơ bản nhằm hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ để KTNN hoàn thành được sứ mệnh, đạt được tầm nhìn và duy trì được giá trị cốt lõi của Ngành.

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ thống nhất với các ý kiến đề xuất của thành viên Tiểu ban và yêu cầu Thường trực Tiểu ban tiếp thu các ý kiến, rà soát lại toàn bộ nội dung Đề cương trước khi gửi cho các nhóm tiến hành soạn thảo báo cáo.

Về nội dung, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các thành viên Tiểu ban bám sát nội dung Đề cương để soạn thảo các báo cáo, trong đó cần làm nổi bật quá trình xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao địa vị pháp lý, vị trí, vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và các điều kiện môi trường pháp luật khác cho tổ chức và hoạt động KTNN ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Các kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN cần biên tập, lồng ghép làm rõ những đóng góp của KTNN đối với công tác phòng chống tham nhũng trên bình diện chung quốc gia. Ngoài ra, bổ sung nội dung về đóng góp của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN./.

Nguồn: Nêu bật những đóng góp của Kiểm toán nhà nước trên nhiều lĩnh vực

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo