thứ năm, 08/06/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 08/06/2023

Tạp Chí Số 1+2 / Volume 1+2

16:42 16/02/2023

Mối quan hệ truyền dẫn giữa một số thị trường chứng khoán Đông Nam Á và thị trường Bitcoin

 

Spillover effect between several Southeast Asian stock markets and Bitcoin market

ThS. Đặng Phong Nguyên, 
Giảng viên Khoa Tài chính Kế toán 1, 
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Tóm tắt

Sự phát triển của khoa học công nghệ thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ và rõ ràng. Không khó để nhận ra sự tăng cường liên kết, hợp tác giữa các quốc gia trên mọi lĩnh vực văn hóa, kinh tế, hay chính trị. Các tài sản mới, các thị trường mới đang xuất hiện ngày một nhiều. Tiêu biểu là thị trường tiền mã hóa với đại diện là đồng Bitcoin. Nghiên cứu đánh giá mối quan hệ giữa thị trường mới nổi – đồng Bitcoin với thị trường tài chính truyền thống – thị trường chứng khoán trên bối cảnh các quốc gia đang phát triển tại khu vực Đông Nam Á. Nghiên cứu chỉ ra rằng tồn tại mối quan hệ truyền dẫn giữa thị trường Bitcoin và các thị trường chứng khoán Đông Nam Á. Mối quan hệ này không mạnh và chủ yếu là 1 chiều xuất phát từ sự biến động của thị trường Bitcoin. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số đề xuất nhằm quản lý tốt hơn tác động tới từ thị trường Bitcoin. 

Từ khóa: Sự truyền dẫn, mối quan hệ, VAR

Abstract:

The development of science and technology promotes globalization significantly. It is clear to realize the strengthening of links and cooperation between countries in all fields of culture, economy, or politics. New financial assets, new markets are appearing, as cryptocurrency market represented by Bitcoin is the most typical one. The study evaluates the relationship between emerging markets - Bitcoin and traditional financial markets - stock markets in the context of developing countries in Southeast Asia. Research indicates that there exists a cotagion between the Bitcoin market and Southeast Asian stock markets. This relationship is not strong and is mostly one-way stemming from the volatility of the Bitcoin market. From there, the study makes a number of recommendations to better manage the impact of Bitcoin.

Keywords: Contagion, Spillover, Vector Autoregression

JEL: E40, E42, E63

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top