Kinh tế trong kỷ nguyên số – Khó khăn và thách thức tại Việt Nam

17:23 06/06/2024
Cỡ chữ

ThS. Phạm Thị Xuân Thảo
 CHV. Nguyễn Phương Thảo

Tóm tắt
Công nghệ kỹ thuật số đang lan rộng nhanh chóng, từ đó ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của các doanh nghiệp (DN) và trong tương lai sẽ làm thay đổi các hoạt động kinh tế, xã hội. Kỷ nguyên kỹ thuật số đã làm thay đổi đáng kể cuộc sống của chúng ta ở mức không thể tưởng tượng được, mang đến những cơ hội cũng như những thách thức cần giải quyết, công nghệ mới góp phần đáng kể vào việc đạt được các mục tiêu. Cần phải thích ứng nhanh chóng với công nghệ luôn thay đổi, nếu chúng ta cần công nghệ phục vụ mình.
Nắm bắt các công nghệ mới giúp tăng cường quan hệ đối tác và toàn cầu hóa. Có những tác động của các công nghệ kỹ thuật số không ngừng nổi lên, tạo ra những giá trị cao trong cuộc sống. Hiện nay, nền kinh tế số đang bùng nổ là động lực quan trọng trong nổ lực hướng tới tăng cường kinh tế bền vững và nhất quán ở các quốc gia trên thế giới. Đo lường sự phát triển kinh tế số quyết định mức độ ảnh hưởng của kỷ nguyên số đến nền kinh tế ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới. 
Từ khóa: kỷ nguyên số, kinh tế số; Cách mạng Công nghiệp 4.0.
Abstract 
Digital Technologies are rapidly spreading, thereby affecting the way businesses run their operations, and in the long run, transforming economic as well as social activities. The digital era has significantly transformed our lives in unimaginable levels, bringing with it opportunities to take advantage of as well as challenges to tackle. There is a significant contribution that a new technology contributes towards achieving Sustainable Development Goals. There is need for quick adaptation to the ever-changing technologies if we need technology to work for us
Embracing new technologies enhances partnerships and globalization. There are implications of the constantly emerging digital technologies in terms of value creation and capture. At present, the digital economy is booming and is a critical force in the efforts towards sustainable and consistent economic growth in countries across the world. Measuring the digital economic development determines the extend to which the digital era has affected the economy in Vietnam and other countries across the world.
Keywords: digital era, digital economic, industrial revolution 4.0.
JEL Classifications: M20, M21, M29.
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.05202418
 

Tải bản đầy đủ tại đây: download

Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo