Kiểm toán nhà nước công bố Quyết định kiểm toán tại tỉnh Yên Bái và Lai Châu

14:47 06/04/2023
Cỡ chữ

 z4242727022543_693633605807525750d191e5fa997726

Quang cảnh Hội nghị / www.tapchiketoankiemtoan.vn

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VII. Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các đơn vị được kiểm toán. Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, các đơn vị được kiểm toán.

Công bố tại Hội nghị, đại diện Kiểm toán Nhà nước khu vực VII đã công bố các Quyết định kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020 - 2022 và Chuyên đề việc quản lý sử dụng các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020 - 2022 của tỉnh Yên Bái; Kiểm toán hoạt động Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La (Đề án 666) tại tỉnh Lai Châu.

Đại diện Lãnh đạo UBND hai tỉnh Yên Bái, Lai Châu khẳng định sẽ phối hợp với Đoàn để triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định kiểm toán. Đồng thời, Lãnh đạo hai tỉnh cũng lưu ý các đơn vị được kiểm toán của hai tỉnh nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp, nắm chắc phương pháp làm việc, kịp thời rà soát các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để báo cáo, kiến nghị với Đoàn kiểm toán. Các sở, ngành được giao làm đầu mối ở cấp tỉnh phối hợp với các huyện có khó khăn và vướng mắc tổng hợp, báo cáo kiến nghị, đề xuất theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu kết luận Hội nghị, yêu cầu các thành viên trong Đoàn công tác phải tuân thủ nghiêm quy định của Luật Kiểm toán, làm việc công tâm, khách quan, thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời đề nghị UBND hai tỉnh Yên Bái, Lai Châu chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán bám sát nội dung Quyết định kiểm toán để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác, đảm bảo tiến độ kiểm toán theo quy định.

www.tapchiketoankiemtoan.vn

Đức Tú (t/h)

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo