Khắc phục vướng mắc, nâng cao trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch kiểm toán

07:01 14/05/2023
Cỡ chữ
1ee
Bà Hoàng Cẩm Tú giới thiệu nội dung Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành lập, thẩm định và ban hành Kế hoạch kiểm toán của KTNN. Ảnh: Đ. KHOA / https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 12 điểm cầu khu vực của KTNN, với sự tham gia của công chức, viên chức thuộc các đơn vị trong toàn Ngành.

Tại Hội nghị, bà Hoàng Cẩm Tú - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Vụ Tổng hợp, KTNN) đã giới thiệu nội dung Quyết định số 02/2023/QĐ-KTNN ngày 09/02/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm, KHKT trung hạn của KTNN (Quy định).

Bà Hoàng Cẩm Tú cho biết, Quy định này gồm 05 Chương và hệ thống phụ biểu được ban hành kèm theo để phục vụ việc lập KHKT năm và KHKT trung hạn của các đơn vị trực thuộc KTNN.

Nhấn mạnh những điểm mới của Quy định, bà Hoàng Cẩm Tú nêu rõ, so với Quy định ban hành từ năm 2017, Quy định này đã bổ sung 01 Chương về lập, ban hành KHKT trung hạn để phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động kiểm toán và quy định hiện hành.

Trong đó quy định cụ thể yêu cầu lập KHKT trung hạn, định hướng, hướng dẫn xây dựng KHKT trung hạn; việc tổ chức xây dựng và thời hạn phải hoàn thành đề xuất KHKT trung hạn của các đơn vị trực thuộc KTNN, của Vụ Tổng hợp và việc ban hành KHKT trung hạn của KTNN.

Quy định đã biên tập lại kết cấu riêng thành 01 Chương quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc KTNN trong việc xây dựng KHKT năm, KHKT trung hạn.

Trong đó, bổ sung thêm trách nhiệm lập KHKT trung hạn của các đơn vị (các đơn vị trực thuộc KTNN, Vụ Tổng hợp, Văn phòng KTNN), cụ thể hóa việc ứng dụng phần mềm của KTNN để tổ chức xây dựng KHKT năm, KHKT trung hạn của đơn vị trực thuộc KTNN.

Đồng thời bổ sung thêm trách nhiệm của Trung tâm tin học trong việc xây dựng phần mềm và hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong lập KHKT năm, KHKT trung hạn, cũng như đôn đốc các đơn vị cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu của các đơn vị được kiểm toán nhằm xây dựng được một hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của Ngành, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động kiểm toán của KTNN.

Để đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết trong việc xây dựng KHKT năm, KHKT trung hạn của đơn vị, Quy định đã chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống mẫu biểu của các đơn vị khi đề xuất KHKT năm, KHKT trung hạn.

Trong đó, chỉnh sửa, bổ sung đối với việc thu thập thông tin của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, doanh nghiệp là thu thập thông tin của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; đối với các dự án đầu tư bổ sung thêm mã dự án, tình hình thanh tra, kiểm toán, các năm đã kiểm toán, cũng như chỉnh sửa lại thông tin cần thu thập về dự án đề xuất kiểm toán trong năm để tránh trùng lặp và bảo đảm tính khả thi khi đề xuất kiểm toán.

1e
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh: Đ. KHOA / https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Quy định cũng bổ sung phụ lục về dự kiến phương án tổ chức kiểm toán năm của đơn vị để đảm bảo việc đề xuất KHKT năm phù hợp với thời gian kiểm toán của KTNN, nhân sự của đơn vị, cũng như để đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho lãnh đạo KTNN về dự kiến tổ chức kiểm toán năm của KTNN. Đồng thời, bổ sung hệ thống phụ lục lập KHKT trung hạn của các đơn vị.

Ngoài các nhóm nội dung điều chỉnh trên, tại từng Điều cũng điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình thực tiễn hoạt động của KTNN trong giai đoạn hiện nay.

Việc ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Quy định nhằm đảm bảo kịp thời hướng dẫn thực hiện một số nội dung mới theo yêu cầu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN. Đồng thời rà soát, hoàn thiện để khắc phục những hạn chế, vướng mắc về quy định lập, thẩm định và ban hành KHKT năm của KTNN; bổ sung việc hướng dẫn xây dựng KHKT trung hạn của KTNN nhằm phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán và đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp khi xây dựng KHKT năm và KHKT trung hạn./.

Nguồn: Khắc phục vướng mắc, nâng cao trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch kiểm toán

https://tapchiketoankiemtoan.vn/

Tuấn Anh
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

partner-02
partner-01
partner-06
partner-04
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484

Thông báo