thứ năm, 21/09/2023

E-mail:info@ttxonline.vn -  Hotline: 0948565689
thứ năm, 21/09/2023

Tạp Chí Số 7 / Volume 7

11:09 11/08/2023

Kế toán quản trị môi trường: Trường hợp điển hình áp dụng tại Công ty Nhiệt điện Thái Bình

NCS. Lê Trà My
Trường Đại học Ngoại thương

Tóm tắt
Bài viết này nghiên cứu công cụ kế toán quản trị môi trường áp dụng tại công ty nhiệt điện Thái Bình thông qua việc nhận diện và đo lường các chi phí môi trường theo hướng dẫn của UNDSD. Dựa trên việc so sánh báo cáo tài chính truyền thống và báo cáo tài chính truyền thống, ban quản lý nhà máy có thể có nhận thức rõ ràng hơn về các chi phí môi trường phát sinh tại nhà máy. Bên cạnh đó, họ cũng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc áp dụng kế toán quản trị môi trường đễ hỗ trợ việc ra quyết định kinh doanh và quản lý môi trường trong doanh nghiệp.
Từ khoá: kế toán quản trị môi trường, trường hợp điển hình, công ty nhiệt điện

Abstract:
This study investigates some environmental management accounting (EMA) tools applied in Thai Binh thermal power companies through indentifying and measuring environmental costs based on UNDSD guidelines. While comparing the traditional financial reports and ema financial reports, the top manager of the company could raise awareness  of environmental costs. Besides, they also understand the importance of EMA tools which provide informations for improving decision making and environment management.
Keywords: environmental management accounting, case study, thermal power company
JEL Classifications: M40, M49, M20
DOI: https://doi.org/10.59006/vnfa-jaa.07202313

Liên kết website

Vinacomin
Petrovietnam
SCIC
Thaco
Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Bivaco
BIDV
VAA
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top