Hội nghị thường vụ Ban chấp hành Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam Khóa VI lần thứ 6

07:16 30/05/2023
Cỡ chữ

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của Hội nghị là thảo luận và nghị quyết về kế hoạch công tác 7 tháng cuối năm, về chuẩn bị Đại hội VII và thành lập Ban chuẩn bị Đại hội VII; kết nạp hội viên tổ chức, thành lập Hội trên cơ sở hai chi hội thành viên VAA; cho thôi là thành viên Hiệp hội của một số Hội thành viên và mức hội phí hội thành viên từ năm 2023.

Anh 2

Anh 1 JPE

Một số hình ảnh tại Hội nghị Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

Hội nghị đã nghe các tờ trình của Văn phòng TW Hiệp hội. (1) Về kết nạp Hội thành viên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn tài chính doanh nghiệp Việt Nam. (2) Về thành lập Hội trên cơ sở nâng cấp 2 Chi hội thành viên của VAA: Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam và Chi hội Quản trị và kiểm soát nội bộ. (3) Về cho thôi là thành viên VAA, các Hội, Chi hội thành viên: Hội Kế toán tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Kế toán tỉnh Thái Nguyên, Hội Kế toán tỉnh Đăk Lăk, Chi hội Kế toán Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Công ty TNHH Tư vấn thuế và giải pháp quản trị. (4) Tờ trình về quy định mức thu hội phí các Hội thành viên từ năm 2023.

Tiếp theo, Hội nghị nghe tờ trình của Văn phòng và thảo luận về kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội VAA lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; về kỷ niệm 30 năm ngày thành lập VAA (1994-2024), kỷ niệm 35 năm ngày thành lập CLB Kế toán trưởng toàn quốc (1989-2024); thành lập Ban Tổ chức Chuẩn bị Đại hội và các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội.

Tại Hội nghị, kế hoạch hoạt động 7 tháng cuối năm 2023 cũng được thông qua: báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn khoa học, phản biện và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, về kế hoạch hoạt động của CLB Kế toán trưởng toàn quốc, về hoạt động đối ngoại và công việc tiếp nhận nhiệm vụ Chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2024-2025.

Hội nghị kêu gọi và yêu cầu các Ủy viên Thường vụ đề cao trách nhiệm, chủ động đảm nhiệm và tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo chức trách và được phân công, thường xuyên thông tin về VP. Hiệp hội và báo cáo Chủ tịch về tiến độ công việc.

Lê Chung
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo