Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) Khóa VI, lần thứ 9

08:54 18/02/2023
Cỡ chữ

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Đặng Văn Thanh, Chủ tịch VAA đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng của các Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, các Hội thành viên và hội viên trong năm 2022 đã triển khai thành công nhiều hoạt động của Hiệp hội trên tất cả các lĩnh vực: Củng cố phát triển Hiệp hội, công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn khoa học, phản biện, giám định xã hội, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin truyền thông, hoạt động đối ngoại, hợp tác trong nước và quốc tế. Vị thế của Hiệp hội được giữ vững, vai trò của Hiệp hội ngày càng được nâng cao, được Quốc hội, Chính phủ, được các cơ quan Nhà nước và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng như các Hội trong khối thi đua 4 của Liên hiệp hội ghi nhận, đánh giá cao. Liên Hiệp hội đang xem xét khen thưởng và tặng cờ thi đua của Liên hiệp hội cho VAA, cho một số tổ chức, cá nhân  thuộc Hiệp hội. Có được kết quả hoạt động và thành tích năm 2022, trong bối cảnh không ít khó khăn và phức tạp là kết quả của sự phấn đấu tham gia tích cực của toàn hệ thống Hiệp hội, trong đó trước hết là Lãnh đạo Hiệp hội, các Ủy viên Ban chấp hành, lãnh đạo các Hội thành viên đã đề cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, nhiệt tình triển khai các hoạt động. Chủ tịch Hội và Ban chấp hành ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động cùng tinh thần chủ động, sáng tạo tích cực của Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, Hội Kế toán và Kiểm toán Nam định...

cb-1

Ảnh 1, Các Đại biểu chụp ảnh tập thể

Hội nghị có 2 phần:

Thứ nhất, Triển khai chương trình công tác 2023

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2023 của Hiệp Hội, Hội nghị đã nghe các Phó chủ tịch, các Ủy viên thường vụ phát biểu và trình bày chương trình công tác cùng các giải pháp cụ thể cho các lĩnh vực hoạt động: Phát triển Hiệp hội, công tác Hội viên và triển khai Điều lệ Hiệp hội; Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn khoa học, phản biện và giám định xã hội; Thị trường dịch vụ kế toán, Hoạt động hành nghề kế toán, Hoạt động Câu lạc bộ Kế toán trưởng; Hoạt động Thông tin truyền thông, phát hành Tạp chí giấy, tạp chí Điện tử; Hoạt động Đối ngoại, Hợp tác, giao lưu nghề nghiệp và tình hình Tài chính của Hiệp hội. Hội nghị đã nghe ý kiến của Đại biểu thảo luận về nội dung công tác, về các giải pháp để thực hiện thành công chương trình công tác Hiệp hội năm 2023. 

Hội nghị đã nhất trí với Chương trình kế hoạch hoạt động năm 2023 với mục tiêu: Tiếp tục nâng cao chất lương hoạt động, nâng cao vị thế vai trò của Hiệp hội, triển khai mạnh mẽ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 7, kỷ niêm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội.

Hiệp hội cần tập trung triển khai các công tác sau: 
- Hoàn thành việc triển khai tích cực Điều lệ Hiệp hội theo chương trình tổng thể đã đề ra tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn khoa học và phản biện, giám định xã hội. Trong đó, tập trung triển khai đề tài nghiên cứu khoa học Cấp bộ đã đăng ký với Kiểm toán nhà nước. Triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bao gồm đào tạo cấp chứng chỉ nghề nghiệp, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ và các hoạt động sinh hoạt khoa học.
- Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông. Duy trì và nâng cao chất lượng Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, bao gồm Tạp chí giấy và Tạp chí điện tử.
- Hiệp hội cần chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại, thực hiện trách nhiệm thành viên chính thức của VUSTA, IFAC, AFA. Thực hiện tốt vai trò Phó chủ tịch AFA. Chuẩn bị tích cực cho việc tiếp nhận vai trò Chủ tịch AFA.

cb-2

Ảnh 2, Hội nghị

Hội nghị đã trao đổi và thống nhất các thông qua các giải pháp sau: 

Một là, khẩn trương triển khai xây dựng mới và chỉnh sửa, bổ sung các  Quy chế làm việc, quy chế hợp tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan của Hiệp hội, các Hội thành viên, giữa các Ban chuyên môn; Quy chế quản lý tài chính của Hiệp hội; 

Tổ chức thực hiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng thống nhất tại Văn phòng Hiệp hội và các Hội thành viên;

Hai là, cần xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình, đề án cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt động, trong đó tập trung xây dựng các chương trình đề án sau: Tổ chức diễn đàn kế toán quốc gia, chương trình nghiên cứu khoa học, tư vấn khoa học và giám định xã hội; Đề án tổ chức các hoạt động đối ngoại.

Ba là, đề cao vai trò trách nhiệm của các ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban Kiểm tra trong thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra công tác của Hiệp hội và các Hội thành viên. Mỗi ủy viên Ban chấp hành cần chủ động, sáng tạo triển khai công việc thuộc trách nhiệm và được phân công.

Bốn là, động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất để các Hội thành viên triển khai các hoạt động, trước hết và trọng tậm là hoạt động đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên. Tổ chức rà soát đánh giá lại năng lực và thực trạng hoạt động của các tổ chức thành viên để có biện pháp sắp xếp lại và nâng cao chất lượng hoạt động.

Năm là, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động, đề cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Văn phòng Hiệp hội, lãnh đạo các Hội thành viên. Tăng cường hướng dẫn, nắm và kiểm tra hoạt động của các đơn vị, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

Thứ hai, Kiện toàn Ban chấp hành, Ban Kiểm tra

Chủ tịch Hiệp hội đã trình ra Hội nghị Ban chấp hành Nghị quyết của Ban Thường vụ về phương án kiện toàn Ban chấp hành, Ban Kiểm tra.

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ban chấp hành, Ban kiểm tra và bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ban kiểm tra. 

Ban Thường vụ đã giới thiệu các ứng viên để Hội nghị Ban chấp hành bầu Ủy viên Ban chấp hành và Uỷ viên Ban kiểm tra với hình thức bỏ phiếu.

Hội nghị tin tưởng rằng, với trí tuệ, bản lĩnh và ý thức nghề nghiệp, các Ủy viên Ban chấp hành sẽ dành thời gian, đóng góp công sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là Hội nghề nghiệp vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán nước nhà.

cb-3

Ảnh 3, Các đại biểu thực hiện biểu quyết 

Sudo Ecommerce
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
z4967418710663-050c458c747fadd9be8b2038ca122484
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo