Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam Khóa VI, lần thứ 11

15:21 15/01/2024
Cỡ chữ
(Kế toán & Kiểm toán) - Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) Khóa VI, lần thứ 11 đã họp ngày 13/01/2024, tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - 162 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Tham dự hội nghị có 22 Ủy viên BCHTW, 03 Ủy viên Ban Kiểm tra và các cán bộ Văn phòng Trung ương Hiệp hội. Hội nghị do Chủ tịch Đặng Văn Thanh chủ trì.

Hội nghị đã trao đổi và nghị quyết về tổng kết công tác năm 2023, kế hoạch hoạt động 2024 và công tác chuẩn bị Đại hội VII.

z5073375471522-b87563dd786785a42f0934557b1aa34e
PGS.TS. Đặng Văn Thanh báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2023

PGS.TS. Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động 2024, tình hình chuẩn bị đại hội theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Thường vụ BCHTW Khóa VI, lần thứ 7 ngày 13/12/2023 và Hội nghị BCHTW Khóa VI, lần thứ 10 ngày 16/6/2023.  
Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại ThS. Phạm Ngọc Hoàng Thanh đã báo cáo về kết quả hoạt động đối ngoại của Hiệp hội năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ 2024. Thông báo về Hội nghị Hội đồng AFA 137, Đại hội AFA 23 tại Thái Lan và VAA (GS.TS Đoàn Xuân Tiên) đã tiếp nhận vai trò Chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2024 - 2025 từ  TFPA. 
Hội nghị đã thảo luận, biểu quyết và Nghị quyết  
1. Thông qua Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 
Hội nghị đã nhất trí đánh giá, năm 2023 Hiệp hội và các Hội thành viên đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các mặt công tác. Đã củng cố tổ chức, đình chỉ hoạt động một số Hội thành viên, miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Ủy viên BCH, kết nạp nhiều Hội viên mới:  
- Công tác tư vấn phản biện đạt nhiều kết quả, triển khai 01 đề tài nghiên cứu khoa học, 01 nhiệm vụ khoa học và 4 hội thảo khoa học, đang chuẩn bị tiếp nhận 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024-2025.  
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã có bước phát triển mới. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn khoa học kế toán đã được củng cố, bổ nhiệm giám đốc mới và đã triển khai đào tạo theo chương trình đã được phê duyệt. Trung tâm, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, Chi hội Kế toán hành nghề kế toán và nhiều tổ chức Hội thành viên đã tổ chức nhiều khóa và lớp đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng, ôn thi kế toán viên, kiểm toán viên, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, sinh hoạt chuyên môn cho hàng nghìn hội viên và các kế toán trưởng, kế toán viên.  
- Tạp chí Kế toán và Kiểm toán phát hành đề đặn, đúng kỳ và nâng cao chất lượng cả về hình thức, nội dung. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán điện tử đã đi vào hoạt động. Chi hội Nhà báo của Tạp chí đã được thành lập và đi vào hoạt động. - Công tác hợp tác và đối ngoại đạt nhiều thành tích. Duy trì và thực hiện các hoạt động hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp trong nước và các tổ chức nghề nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện ở Việt Nam. Tham gia tích cực và làm tốt trách  nhiệm là thành viên, là ủy viên Đoàn Chủ tịch của VUSTA. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thành viên AFA và IFAC. Tham gia tích cực có hiệu quả các hoạt động của AFA, IFAC. Tham gia với AFA trong xây dựng chiến lược AFA 2024 - 2027. Tham dự kỳ họp BCH IFAC, Hội đồng AFA lần thứ 136,137, Đại hội AFA lần thứ 23 và tiếp nhận vai trò Chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2024 - 2025.  
Với những thành tích đã đạt được, Hiệp hội được Ban Đối ngoại Trung ương tặng bằng khen về thành tích hoạt động đối ngoại nhân dân. 
Khối thi đua 4 của Liên hiệp hội trong buổi họp khối ngày 10/01/2024 đã nhất trí bình bầu Hiệp hội xứng đáng được tăng cờ thi đua của Liên hiệp hội. 
Về khen thưởng, nhất trí đề nghị: 
- Bộ Tài chính tặng Bằng khen. 
- Liên hiệp hội tặng cờ thi đua và bằng khen.

2. Công tác chuẩn bị Đại hội và tổ chức Đại hội VII 
Theo kết quả tổng hợp của Tổ Thư ký Ban Nhân sự chuẩn bị Đại hội: 
-    Đề cương Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã được Tiểu ban Văn kiện dự thảo và gửi đến các Ủy viên Thường vụ, Ủy viên BCH và đã nhận được một số ý kiến, đang biên soạn tiếp và hoàn thiện. Tiểu ban đã lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 
-    Công tác nhân sự do Tiểu ban Nhân sự đã thực hiện xong bước 2: lấy ý kiến các Ủy viên BCH Khóa VI tự nguyện tham gia Khóa VII (24 đồng chí) và giới thiệu nhân sự mới (20 người) có thể tham gia BCH Khóa VII. Tiểu ban Nhân sự đã lập kế hoạch và lộ trình chi tiết cho từng bước chuẩn bị công tác nhân sự và phân công cụ thể từng việc cho từng thành viên. 
-    Công tác thông tin - tuyên truyền đã khởi động có một số bài, thông tin đăng Tạp chí giấy và Tạp chí điện tử về nhiệm kỳ VI của Hiệp hội. Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch và đề cương tuyên truyền để triển khai, chủ yếu thời gian trước đại hội. 
-    Tiểu ban Khánh tiết đã xây dựng kế hoạch và họp tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Thường vụ đã giao nhiệm vụ cho Bà Đinh Thị Thúy - Ủy viên Thường vụ làm Trưởng ban thay Ông Vũ Hữu Nam. 
-    Tiểu ban Hậu cần đã khởi động các công việc, đang chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Thường vụ BCH, Nghị quyết BCH và Quyết định thành lập Ban và Tiểu ban Chuẩn bị Đại hội VII. Thường vụ đã giao cho Bà Trần Thị Thanh Nga chủ động hỗ trợ Ông Trịnh Đức Vinh triển khai công việc của Tiểu ban. 
Hội nghị BCH lần thứ 11 đã thảo luận, nghị quyết các vấn đề quan trọng để chuẩn bị đại hội và tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội VII, đảm bảo Đại hội thành công.  
Hội nghị yêu cầu Đại hội VII được tổ chức một cách trọng thể và đánh dấu một nhiệm kỳ thành công, để chuyển sang một nhiệm kỳ mới khởi sắc hơn.  
Đại hội được tổ chức kết hợp với Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội (1994 - 2024) và có thể tổ chức một diễn đàn trước Đại hội, với chủ đề: Tương lai và triển vọng Kế toán - Kiểm toán Việt Nam. 
Các Ủy viên BCH đã thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến, nhiều giải pháp. Một số Ủy viên BCH đã bày tỏ sẵn sàng đảm lãnh trách nhiệm và đóng góp công sức, trí tuệ và năng lực để đại hội thành công. Hội nghị đã thống nhất Nghị quyết: 
2.1. Chủ đề của Đại hội 
Theo Nghị quyết Hội nghị Thường vụ 6, 7 và Nghị quyết Hội nghị BCH 10: Tin cậy - Chuyên nghiệp - Phát triển. Cần đẩy mạnh tuyên truyền và quảng bá chủ đề Đại hội VII. Đây cũng là giá trị cốt lõi, là tôn chỉ và mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ VII của Hiệp hội. 
2.2. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức Đại hội 
- Thời gian Đại hội: 24 (Thứ Sáu) và 25 (Thứ Bảy) tháng 5/2024. 
- Địa điểm: tại Hà Nội. 
- Tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội (1994 - 2024) một cách gọn, trang trọng trong ngày Đại hội và trước khi thực hiện chương trình Đại hội VII. Cần có kịch bản chi tiết của ngày Đại hội. 
- Phương thức tổ chức Đại hội: trang trọng và đầy đủ thủ tục theo quy định, báo cáo và diễn văn kỷ niệm lưu hành đầy đủ trong văn kiện Đại hội, trình bày ngắn gọn tại Đại hội, chuẩn bị video và clip để trình bày thay cho báo cáo. 
2.3 Hội nghị nhất trí đề cương Báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động  
Do Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị, đề nghị Tiểu ban chuẩn bị thêm Diễn văn Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hiệp hội. 
2.4. Về công tác nhân sự 
- Đã kết thúc Bước 2:  
+ Số Ủy viên BCH Khóa VI tự nguyên tham gia BCH Khóa VII: 24 người. 
+ Số Ủy viên BCH Khóa VI xin không tham gia BCH Khóa VII: 7 người. 
+ Số Ủy viên BCH Khóa VI chưa có ý kiến: 7 người. 
+ Số người được giới thiệu tham gia BCH Khóa VII: 20 người. 
- Tiểu ban xin chuyển sang Bước 3  
Liên hệ trực tiếp khẳng định sự tham gia trên tinh thần tự nguyện của tất cả các ứng viên, xin ý kiến hiệp thương của lãnh đạo các cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan quản lý cán bộ có người được giới thiệu tham gia BCH Khóa VII. 
Hội nghị đã thảo luận và nhất trí: 
Về số lượng  
- Ủy viên BCH là 43 và Ủy viên Ban Kiểm tra là 5.  
- Tiêu chuẩn và điều kiện Ủy viên BCH theo Đề án nhân sự ĐH VII đã thảo luận và nhất trí tại Nghị quyết Hội nghị Thường vụ BCH 6,7 và Nghị quyết Hội nghị BCHTW 10. Cần quan tâm tiêu chuẩn về vị thế và năng lực tham gia hoạt động Hiệp hội của người đề cử tham gia BCH.   
Về lãnh đạo chủ chốt 
- Gồm chủ tịch và 5 phó chủ tịch, trong đó có 1 phó chủ tịch kiêm tổng thư ký theo quy định của điều lệ.  
- Ban Thường vụ gồm 15 người, trong đó có 5 Ủy viên thường vụ phân công làm trưởng 5 tiểu ban chuyên môn và 01 làm Trưởng Ban Kiểm tra. 
Cơ cấu tham gia BCH Khóa VII 
-  Làm việc chuyên trách tại VPTW Hiệp hội: 6-7 người. 
- Từ các cơ quan Nhà nước: 8 - 9 người, gồm Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, SCIC,... 
 - Từ các tổ chức hội thành viên: khoảng 25 - 27, mỗi hội thành viên 1 người. Các Hội thành viên: CLB Kế toán trưởng, VICA, KBNN có thể nhiều hơn, là lãnh đạo hoặc kế toán trưởng các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và các đơn vị trực thuộc. Mời tham gia BCH từ các tổ chức chưa phải là Hội thành viên. 
Yêu cầu, các Ủy viên Thường vụ phát hiện và tiếp tục giới thiệu các ứng viên có khả năng và điều kiện tham gia BCH Khóa VII. 
Tiểu ban nhân sự có trách nhiệm lập danh sách các ứng viên, thực hiện các công việc Bước 3 và báo cáo Ban Thường vụ, BCH TW về kết quả trao đổi và hiệp thương với các ứng viên, các cơ quan tổ chức lập danh sách trình ra Hội nghị BCH TW Hiệp hội. 
2.5. Về công tác chuẩn bị Đại hội 
Để tổ chức thành công Đại hội VII, yêu cầu Ban chuẩn bị Đại hội và các Tiểu ban khẩn trương triển khai nhiệm vụ và tích cực, chủ động đẩy nhanh tiến độ các công việc. Cần có sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng trên tất các các công việc. Lãnh đạo Hiệp hội, các Hội thành viên và Hội viên cần coi đây là đợt sinh hoạt chính trị, là trách nhiệm, quyền lợi và tình cảm để đóng góp thật hiệu quả cho sự thành công của Đại hội. 
Hội nghị BCH kêu gọi tất cả Ủy viên BCH, các hội viên hãy tự hào về những thành công, những kết quả đã đạt được; vui mừng tự hào về sự trưởng thành và vị thế của tổ chức nghề nghiệp, dành mọi tâm trí, chủ động, sáng tạo và đề cao trách nhiệm triển khai mọi công việc trong năm 2024. Ủy viên BCHTW, Hội viên và Hội Thành viên hãy hoàn thành các nhiệm vụ thuộc chức trách và  được phân công. Tất cả vì sự thành công của Đại hội và vì sự phát triển của Hiệp hội.

Một số hình ảnh của buổi họp:

z5073375458322-c90ed6ac09f62559d06d03f853a40fcc
z5073375476312-d9678d9dc2914ee6c8690e511946fc7b

 

Lệ Dung
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Liên kết Website

zyro-image
partner-01
partner-06
logo-kiem-toan-nha-nuoc-viet-nam
logo-bo-tai-chinh

Thông báo